Proje Yürütücüsünde Ara
Fakültelerde Ara
# Proje No Fakülte Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Baş.Tarihi/ Bit.Tarihi Proje Bilgi Formu
1 2023.20.04.1433 AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Züleyhan BARAN Lezzetin Renkli Atlasında Türkiye: Yeni Dünya Gıdalarının Tarihî ve Kültürel Yankıları 17.10.2023/ 6.12.2023  İndir
2 2023.14.01.1432 ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi ÜZEYİR DOĞAN Quantification of some metallic content of Aronia melanocarpa L. plant with ICP-OES 17.10.2023/ 13.03.2024  İndir
3 2024.12.02.1450 İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Muhammet Caner Ilgaroğlu İklim Kriziyle Mücadelede İslam Ahlak Felsefesinin Sosyal Zihniyet Dönüşümüne Katkılarının Araştırılması 15.01.2024/ 3.04.2024  İndir
4 2023.02.03.1416 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. Cengiz GÜLER Yonga Levha Üretiminde Atık Kağıtların Değerlendirilme Olanaklarının Araştırılması 7.08.2023/ 13.03.2024  İndir
5 2023.04.02.1417 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Zekeriya Okan KARADUMAN Femur fraktürü Oluşturulan Ratlarda “Feniramidol” ve “Diklofenak " Tedavisinin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 7.08.2023/ 3.04.2024  İndir
6 2023.05.08.1413 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü Dr. Emine Şahin MEŞRUTİYET’İN SİMGELERİNDEN 10 TEMMUZ BAYRAMI KUTLAMALARI: BAĞDAT’TA AŞİRET ALAYLARI (1912) 12.07.2023/ 31.01.2024  İndir
7 2023.05.04.1401 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Doç. Dr. Hüseyin BUDAK Psi-Hilfer Kesirli İntegralleri İçin Simpson Tipli Eşitsizlikler 6.06.2023/ 6.12.2023  İndir
8 2023.04.03.1419 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Pınar YILDIZ Ratlarda Bleomisin ile Oluşturulmuş Fibrosis Modeline Karbonmonoksit gazının ve Erdosteinin Etkisi 7.08.2023/ 11.10.2023  İndir
9 2023.04.01.1393 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özge BEYAZÇİÇEK Kısa, Orta, Uzun Zincirli Yağ Asitlerinin Büyüme Hormonu, İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü 1, İnsulin ve Hormona Duyarlı Lipaz Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması 6.06.2023/ 13.03.2024  İndir
10 2023.04.01.1392 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özge BEYAZÇİÇEK Sıçanlarda Metformin ve Egzersizin GLP-1 Ve GIP Salgılanması Üzerindeki Etkileri 6.06.2023/ 13.03.2024  İndir
11 2023.04.01.1394 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özge BEYAZÇİÇEK İzoproterenol ile indüklenen miyokard enfarktüsü modelinde Momordica charantia'nın biyomoleküler oksidasyon, inflamasyon ve histopatolojik değişiklikler üzerindeki koruyucu etkisi 6.06.2023/ 13.03.2024  İndir
12 2023.02.02.1388 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN ForSim: Forest visualization and management simulation 13.04.2023/ 11.10.2023  İndir
13 2023.02.01.1380 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Engin EROĞLU Ilıman İklim Koşullarında Park ve Bahçelerde Kullanılan Çim Türlerinin Kuraklık Stresi Altında İncelenmesi 13.04.2023/ 31.01.2024  İndir
14 2023.04.03.1372 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi KÜRŞAD ÖNEÇ Hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarında serum Sklerostin ve FGF23 seviyesinin kemik mineral dansitometri ölçümleri ve osteoporoz arasındaki ilişki 13.01.2023/ 6.12.2023  İndir
15 2023.04.03.1371 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA OBSTRUKTİF UYKU APNESİ TANISI KONAN HASTALARDA SÜREKLİ POZİTİF HAVAYOLU BASINCI (CPAP) TEDAVİSİNİN SERUM KASPAZ-3 DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ 13.01.2023/ 13.03.2024  İndir
16 2023.06.05.1382 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof.Dr. Hüsnü Gerengi MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ YAPAY VÜCUT SIVISINDAKİ KOROZYON MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI 13.04.2023/ 13.03.2024  İndir
17 2022.06.06.1366 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mekatronik Mühendisliği Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ KRİYOJENİK GGG 40 DÖKME DEMİRİN FREZELENMESİNDE KESME PAREMETRELERİNİN, DENEYSEL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ 7.11.2022/ 26.07.2023  İndir
18 2023.04.02.1375 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. MURAT KAYA DERMATOŞALAZİS OLGULARINDA BLEFAROPLASTİ OPERASYONU İLE EKSTRAKTE EDİLEN GÖZ KAPAĞI CİLT DOKULARININ HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ 13.01.2023/ 6.12.2023  İndir
19 2022.04.02.1344 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Zekeriya Okan KARADUMAN Aşil Tendon Rüptürü Oluşturulan Ratlarda “Pentoksifilin” ve “Alfa Tokoferol" Tedavisinin İyileşme Üzerine Etkilerinin Araştırılması 28.09.2022/ 29.03.2023  İndir
20 2022.04.03.1345 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi şükriye özde Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı olan çocuklarda çözünür CD40 ligandı (sCD40L) düzeyi değerlendirmesi 28.09.2022/ 29.03.2023  İndir
21 2022.06.05.1356 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Dr. Adil Gültekin Mikrodalga Kürü ile Atık Tuğla Tozu Esaslı Geopolimer Kompozit Geliştirilmesi 28.09.2022/ 29.03.2023  İndir
22 2022.04.01.1354 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şükrü Öksüz Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida albicans suşlarında proteinaz varlığının ve antifungal direnci ile ilişkisinin gösterilmesi, ilişkili direnç genleri ekspresyon seviyelerinin araştırılması 28.09.2022/ 3.04.2024  İndir
23 2022.14.02.1358 ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Didem Oral PFOA Maruziyetinde Resrevatrolün Oksidatif Stres Üzerindeki Olası Koruyucu Etkilerinin HepG-2 Hücrelerinde Araştırılması 28.09.2022/ 31.01.2024  İndir
24 2023.04.02.1390 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Engin YURTÇU Serum Adipsin,İrisin ve Osteropontin Düzeyleri ile Polikistik Over Sendromu ve Metabolik Anormalliklerin Arasındaki İlişkisinin Araştırılması 13.04.2023/ 6.12.2023  İndir
25 2022.06.02.1346 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Murat SOLAK Tekstil Atıklarından Elde Edilen Plakaların Mekanik, Termal ve Akustik Davranışlarının İncelenmesi 28.09.2022/ 11.10.2023  İndir
26 2022.04.02.1361 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Güven KILIÇ Sıçanlarda deneysel omurilik hasarında tocilizumab’ın nöral dokudaki iyileşme üzerindeki etkileri 7.11.2022/ 13.03.2024  İndir
27 2022.04.01.1353 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. İdris Şahin Klinik Örneklerden İzole Edilen Corynebacterium Türlerinde Biyofilm Oluşumunun, Anti-quorum Sensing Aktivitesinin ve Antimikrobiyal Direnç Durumunun Araştırılması 28.09.2022/ 26.07.2023  İndir
28 2022.04.02.1335 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ersoy Karka Düşük Akımlı ve Yüksek Akımlı Genel Anestezi Uygulamalarında Total Oksidan ve Total Antioksidan Kapasitelerinin Değişiminin Karşılaştırılması 15.06.2022/ 6.12.2023  İndir
29 2022.02.02.1355 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi BEŞİR YÜKSEL Batı Karadeniz Bölgesi Orman Fidanlıklarında Böcek Türlerinin Tespit Edilmesi 28.09.2022/ 13.03.2024  İndir
30 2022.05.08.1338 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü Prof.Dr. Ali Ertuğrul Düzce'de Göç ve Göçmenler 15.06.2022/ 3.01.2024  İndir
31 2022.06.08.1334 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Prof.Dr. Serkan SUBAŞI LİF TAKVİYELİ BETONLARDA FARKLI AGREGA VE NANOMATERYALLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 15.06.2022/ 13.03.2024  İndir
32 2022.09.06.1331 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Sahne Sanatları Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Süleyman İnceefe Dramaturjiden Kostüm ve Maske Tasarımına Realizasyon Süreçleri 6.06.2022/ 3.01.2024  İndir
33 2022.02.01.1340 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Doç. Dr. Mehmet Kıvanç Ak 3 Boyutlu Simülasyon Tekniği ile Oluşturulmuş Kent İçi Araç Sirkülasyon Koridoru Örneğinde Mevsimsel Değişimin Görsel Algıya Etkisi 15.06.2022/ 11.10.2023  İndir
34 2022.05.03.1325 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK Çeşitli İlaç Örneklerinde ICP-MS Analizi ve Validasyonu 6.06.2022/ 29.03.2023  İndir
35 2022.05.03.1327 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK Kozmetik Ürünlerde Çeşitli Biyolojik Maddelerin Varlığının Tespiti İçin Farklı Mikroekstraksiyon Ayırma Yöntemlerinin Geliştirilmesi 6.06.2022/ 21.06.2023  İndir
36 2022.04.02.1326 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ersoy Karka Katarakt Operasyonlarında Cerrahi Örtü Altında Ölçülen End Tidal Karbondioksit ve Serebral Oksimetre Değerlerinin COVID-19 Enfeksiyonu Geçirmiş ve Geçirmemiş Hastalarda Karşılaştırılması 6.06.2022/ 13.03.2024  İndir
37 2022.02.02.1323 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Doç. Dr. Yılmaz TÜRK Subasar Ormanlarda Endüstriyel Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasının Teknik ve Çevresel Yönden İncelenmesi 6.06.2022/ 6.12.2023  İndir
38 2022.09.03.1336 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Müzik Bölümü Doçent Haluk Yücel Düzce İli Halk Müziği Kültürü 15.06.2022/ 6.09.2023  İndir
39 2022.18.03.1318 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Spor Yöneticiliği Bölümü Prof.Dr. Selahattin Akpınar Milli Teakwondocuların Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişikenlere Göre İncelenmesi 23.03.2022/ 31.01.2024  İndir
40 2022.13.03.1316 Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Prof.Dr. Ayfer Gedikli Pandemi Sonrası Dönemde Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İlişkileri Üzerine Bir Analiz 23.03.2022/ 31.01.2024  İndir
41 2022.05.05.1317 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Eebiyatı Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Orhan Kılıçarslan Câmi?ü'n-Nezâ'ir?in Eksik Kısımlarındaki Nesîmî?ye Ait Şiirler Üzerine Bazı Tespitler 23.03.2022/ 31.01.2024  İndir
42 2022.08.03.1294 İŞLETME FAKÜLTESİ Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Prof. Dr. ÖZNUR BOZKURT Türkiye’ de faaliyet gösteren bankaların sürdürülebilirlik faaliyetlerinin incelenmesine yönelik bir araştırma 23.03.2022/ 29.03.2023  İndir
43 2022.15.01.1310 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Turizm İşletme ve Otelcilik Bölümü Dr. Beyza Hatırnaz Akçakoca'nın dönüşümünün turistik ve sosyokültürel girdiler açısından analizi 23.03.2022/ 21.06.2023  İndir
44 2022.09.01.1311 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Resim Bölümü Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN Dosta Doğru: Türkiye ve İran Arasında Kültürel ve Sanatsal Mirası Paylaşma Sergisi 23.03.2022/ 3.01.2024  İndir
45 2022.04.03.1306 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Adnan Özçetin Sirkadyen genlerinin metilasyonu ile anksiyete arasındaki ilişkinin araştırılması 23.03.2022/ 15.11.2023  İndir
46 2022.05.01.1290 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ Herniaria glabra L. Bitkisinden Probiyotik Özellikli Bakteri İzolasyonu ve Bu Bakterilerin Yara İyileştirme Özelliklerinin Belirlenmesi 21.02.2022/ 26.07.2023  İndir
47 2022.05.03.1304 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Ersin ORHAN Yeni Benzimidazol İmin Yapısı Bulunduran Organik Bileşiklerin Sentezi ve Kemosensör Özellikleri 23.03.2022/ 15.11.2023  İndir
48 2022.02.03.1297 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. Cengiz GÜLER MDF (Liflevha) üretiminde açığa çıkan zımpara tozundan kompozit levha üretimi 23.03.2022/ 21.12.2022  İndir
49 2022.06.01.1307 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Doç.Dr. Ali Çalhan SDN-IoT Ağlarında Makine Öğrenmesi ile Yönlendirme Algoritmalarının Geliştirilmesi 23.03.2022/ 3.05.2023  İndir
50 2022.02.01.1295 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Doç. Dr. Özgür Yerli Tarihi Yapılarda Peyzaj Restorasyonu Önerisi: Topkapı Sarayı Örneği 23.03.2022/ 29.03.2023  İndir
51 2022.04.01.1299 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şerif Demir Sigara Dumanına Maruz Bırakılan Sıçanlarda GLP-1 ve DPP-4 Düzeyi 23.03.2022/ 29.03.2023  İndir
52 2022.02.01.1300 ORMAN FAKÜLTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Hüseyin Pelit BAZI AHŞAP VERNİKLERİNİN KATMAN ÖZELLİKLERİNE FARKLI ISIL İŞLEM UYGULAMALARININ ETKİSİ 23.03.2022/ 6.09.2023  İndir
53 2022.05.03.1365 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. Sefa DURMUŞ Bazı bitki ekstraktları kullanılarak yeşil sentezlenen nanokompozitlerin kimyasal bileşimi ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi 7.11.2022/ 31.01.2024  İndir
54 2022.05.01.1302 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU Akut Epilepsi Üzerine Bal Arısı (Apis mellifera L.) Zehrinin ve Apaminin Etkisi 23.03.2022/ 26.07.2023  İndir
55 2022.04.01.1303 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Görkem DÜLGER Trachystemon orientalis (L.) G. Don Bitkisinin Gastrointestinal Sistem Kanser Hücreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması. 23.03.2022/ 29.03.2023  İndir
56 2022.09.12.1285 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Parlak DÜZCE BIÇAKÇILIĞINI GELİŞTİRME VE TANITMA 6.01.2022/ 6.12.2023  İndir
57 2022.06.03.1281 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ Çift Beslemeli Asenkron Generatör (ÇBAG) Tabanlı Rüzgar Türbinlerinde Meta-Sezgisel Algoritmalar ile Güç Sistemi Kararlı Kılıcısı Modellemesi. 6.01.2022/ 15.11.2023  İndir
58 2022.04.03.1273 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doçent TUBA ERDEM SULTANOGLU Psöriatik Artritli Hastalarda Serum S100A8-A9 Seviyesinin Hastalık Aktivitesi, Radyolojik Bulgular ve Labarotuvar Parametreleri ile İlişkisi 6.01.2022/ 6.09.2023  İndir
59 2022.26.07.1280 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Prof. Dr. Haydar Göksu Yeni Yöntemle Sentezlenen Tetrazol Türevlerinin Tirozinaz Enzimi Üzerindeki Etkinliğinin İncelenmesi ve Krem Formülasyonunda Etken Madde Olarak Kullanılması 6.01.2022/ 6.09.2023  İndir
60 2022.04.02.1284 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Güven KILIÇ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tekniklerini Kullanmış ve Kullanmamış Lomber Disk Hernisi Hastalarında Retrospektif Olarak Kondromodulin, MMP3 ve VEGF Ekspresyon Paternlerinin Araştırılması 6.01.2022/ 3.04.2024  İndir
61 2022.04.03.1272 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Safinaz ATAOĞLU Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Serum CGRP (Calcitonin gene-related peptide) Düzeylerinin Hastalık Takibinde Yeri ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi 6.01.2022/ 3.05.2023  İndir
62 2022.06.02.1275 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Doç Dr. Fatih Aktaş Cr (VI) İndirgeme Yapan Arıtma Tesislerinde Nanotanecik Yüklü Aktif Karbon Kullanılarak Cr (VI) Giderim Performansının Arttırılması 6.01.2022/ 11.10.2023  İndir
63 2021.05.05.1265 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Eebiyatı Bölümü Prof. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ Mediha Hanım 1.10.2021/ 1.11.2022  İndir
64 2021.05.02.1264 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Doç. Dr. Ahmet DEMİR YAĞ ASİTİ İÇEREN GRAFT KOPOLİMERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ELEKTRO-OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 1.10.2021/ 21.06.2023  İndir
65 2021.06.05.1258 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY DP ve Paslanmaz Çeliklerin Farklı Akım Türlerinde Nokta MİG/MAG Kaynağının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi 1.10.2021/ 21.09.2022  İndir
66 2021.05.01.1262 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Salih Tunç KAYA Yaşa ve cinsiyete bağlı meydana gelen değişikliklerde HMGB1/HSP60/HSP90 aracılı oksidatif streste TLR2/TRL4 sinyal yolağı ile ilişkinin araştırılması 1.10.2021/ 29.03.2023  İndir
67 2021.04.02.1259 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Gülbin Sezen Rat Siyatik Sinirine Uygulanan Kapsaisin ve Bupivakainin Aksiyon Potansiyeli, Blok Kalitesi ve Nörotoksik Etkilerinin Karşılaştırılması 1.10.2021/ 21.09.2022  İndir
68 2021.11.01.1256 ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE Salvia triloba Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Antimutajenik Etkisinin Araştırılması 1.10.2021/ 21.12.2022  İndir
69 2021.06.02.1255 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Zehra Bozkurt DÜZCE İLİNDE KONUTLARIN İÇ ORTAMLARINDAN ALINAN TOZ ÖRNEKLERİNDE ESER ELEMENT, DÜZEYLERİNİN VE SAĞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ 1.10.2021/ 13.03.2024  İndir
70 2021.26.07.1263 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Prof. Dr. Haydar Göksu Gotu Kola (Centella asiatica) ve Sarı Kantaron (St. John's Wort) Bitki Ekstrelerinin Hazırlanması ve Anti-Aging Bitkisel Krem Formülasyonlarının Geliştirilmesi 1.10.2021/ 29.03.2023  İndir
71 2021.05.03.1240 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ Flaş Kromatografisi İle Adaçayı (Salvia officinalis) Bitkisinden Zenginleştirilmiş Rosmarinik Asit Eldesi 16.08.2021/ 6.09.2023  İndir
72 2021.05.02.1245 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Doç. Dr. Ahmet DEMİR Katkılı ZnO İnce Filmlerin Püskürtülerek Kaplama Tekniği ile Üretilmesi ve Perovskit Güneş Hücrelerinde Kullanılması 16.08.2021/ 6.12.2023  İndir
73 2021.04.03.1232 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Attila Önmez DİYABETİK RETİNOPATİSİ OLAN HASTALARDA THİOL / DİSULFİDE , TAS/TOS, VE NEUREGULİN-4 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 16.08.2021/ 21.12.2022  İndir
74 2021.05.03.1235 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. Sefa DURMUŞ Bölgesel Doğal Bal Kullanılarak Bazı Nanometallerin Yeşil Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi 16.08.2021/ 21.09.2022  İndir
75 2021.05.03.1237 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. Sefa DURMUŞ Yerel Mantar Kullanılarak Bazı Nanometallerin Yeşil Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi 16.08.2021/ 21.09.2022  İndir
76 2021.05.03.1242 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GLİSİRİZİN EKSTRESİ ELDESİ VE SAFLAŞTIRILMASI 16.08.2021/ 6.09.2023  İndir
77 2021.04.03.1230 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Safinaz ATAOĞLU Psöriyatik artritli hastalarda serum galektin-3 seviyeleri ve hastalık aktivitesi ile ilişkisi 16.08.2021/ 1.11.2022  İndir
78 2021.01.01.1248 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK Rektörlük Dr. Emine SÖNMEZ Arı Zehri, Melittin ve Kombinasyonunun Dermatolojik Enfeksiyonlara Sebep Olan Mikroorganizmalar Üzerindeki Antimikrobiyal Etkisinin Araştırılması 16.08.2021/ 21.12.2022  İndir
79 2021.05.03.1250 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Mustafa BİÇER Boya Duyarlı Güneş Pilleri için Üçlü Metal Oksit Fotoanotların Üretimi ve Karakterizasyonu 16.08.2021/ 6.09.2023  İndir
80 2021.04.03.1231 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Tansu Sav Kanserli Hastalarda Sisplatin tedavisi öncesi ve sonrası İskemi modifiye albümin ve Paraoksonaz-1 düzeylerinin değerlendirilmesi 16.08.2021/ 29.03.2023  İndir
81 2021.05.01.1249 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Gülgün ÇAKMAK ARSLAN Fındık Yağının Oksidatif Stabilitesi Üzerine Propolisin Olası Koruyucu Etkilerinin Diğer Yemeklik Yağlarla Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması 16.08.2021/ 21.12.2022  İndir
82 2021.04.01.1241 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Kayıhan Karaçor Streptozotocin ile İndüklenmiş Diyabetik Rat Modelinde Carvacrol’ün Pankreas Hücrelerindeki İnsülin, PI3K/Akt Yolağı ve GLUT-2 Ekspresyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması 16.08.2021/ 21.06.2023  İndir
83 2021.04.01.1233 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ersin BEYAZÇİÇEK Sıçanlarda Sinapik Asit Uygulanmasının Penisilinle Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Etkilerinin Araştırılması 16.08.2021/ 21.09.2022  İndir
84 2021.04.01.1234 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ersin BEYAZÇİÇEK Uzun, Orta ve Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin Nesfatin-1, Omentin, Adropin, Leptin ve Ghrelin Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması 16.08.2021/ 31.01.2024  İndir
85 2021.06.05.1244 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL Nanopartikül İlavesinin Epoksi Esaslı Kompozit Malzemelerde Kürlenme Davranışlarına Etkisinin Mekanik ve Reolojik Olarak İncelenmesi 16.08.2021/ 3.04.2024  İndir
86 2021.04.03.1213 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Birgül Öneç HEMODİYALİZ HASTALARINDA ERİTROFERON , HEPSİDİN DÜZEYLERİ VE DEMİR PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 7.06.2021/ 21.12.2022  İndir
87 2021.08.01.1251 İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nevin Özer Covid-19’un Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkisi 16.08.2021/ 15.11.2023  İndir
88 2021.04.03.1266 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Hasan Baki Altınsoy NMDA RESEPTÖR ANTİKORLARININ ALZHEİMER RAT MODELLERİNDEKİ ETKİLERİ 1.10.2021/ 28.12.2021  İndir
89 2021.05.03.1252 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK Efervesan İlaç Tabletleri ve Gıdalarda Bulunan Boyar Maddelerin Derin Ötektik Çözücü Destekli Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon Yöntemi ile Tayini 16.08.2021/ 21.09.2022  İndir
90 2021.16.01.1267 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Selin KESKİN KIZILTEPE Temel Yaşam Desteği Eğitiminde Kullanılmak Üzere Geliştirilmiş Web tabanlı Bir Simülasyon Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi, Memnuniyet ve Kendine Güven Düzeyine Etkisi 1.10.2021/ 3.05.2023  İndir
91 2021.05.01.1225 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Dr. Lale Gençoğlu Türkiye kıyı ve içsularında yayılış gösteren Atherina cinsinin mitokondriyal filogenisi 7.06.2021/ 21.09.2022  İndir
92 2021.06.06.1206 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mekatronik Mühendisliği Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ Orta ve İleri Düzey Robotik Kodlama Eğitimleri İçin İnternet Odaklı Sensör Kartı Tasarım ve İmalatı 7.06.2021/ 21.09.2022  İndir
93 2021.02.02.1223 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Doç. Dr. Ali Kemal ÖZBAYRAM Diri örtü kontrolü ve NP gübrelemenin Sahil çamı (Pinus pinaster) plantasyonunda büyümeye kısa süreli etkileri 7.06.2021/ 1.11.2022  İndir
94 2021.05.03.1243 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ FABRİKA ATIĞI OLAN ÜZÜM POSASINDAN RESVERATROLÜN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE LESİTİN İLE ENKAPSÜLASYONU 16.08.2021/ 6.09.2023  İndir
95 2021.04.03.1220 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nuri Cenk Coşkun Pelin Otunun (Artemisia absinthium) Akne Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 7.06.2021/ 21.06.2023  İndir
96 2021.06.03.1210 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ İnsansız Hava Aracı İle Nesnelerin Tespiti ve Sınıflandırılması 7.06.2021/ 11.10.2023  İndir
97 2021.04.01.1209 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ersin BEYAZÇİÇEK Sıçanlarda Propolisin Penisilinle Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisinin Araştırılması 7.06.2021/ 13.06.2022  İndir
98 2021.06.03.1205 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Sibel YILMAZ EKİNCİ Antireflektif (AR) Kaplamaların Fotovoltaik (PV) Uygulamalardaki Performans ve Durabilitesi 7.06.2021/ 6.09.2023  İndir
99 2021.02.01.1211 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Engin EROĞLU Kentsel Peyzajlardaki Bitki Yetişme Ortamı Özelliklerinin Ekosistem Hizmetleri Yönünden İncelenmesi: Düzce Kent Örneği 7.06.2021/ 11.10.2023  İndir
100 2021.04.01.1214 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ersin BEYAZÇİÇEK Kısa, Orta, Uzun Zincirli Yağ Asitlerinin Osteokalsin, Leptin ve İnsülin Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması 7.06.2021/ 3.05.2023  İndir
101 2021.04.03.1203 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Attila Önmez PERİFERİK DİYABETİK NÖROPATİSİ OLAN VE OLMAYAN TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA TENASCİN-C, GDF-15 VE PENTRAXİN-3 DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI 7.06.2021/ 29.03.2023  İndir
102 2021.04.01.1212 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ersin BEYAZÇİÇEK Sıçanlarda Egzersiz ile Birlikte Metformin Uygulamasının Osteokalsin, İnsülin ve İnterlökin-6 Seviyeleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması 7.06.2021/ 21.09.2022  İndir
103 2022.04.02.1298 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Arıcan Farklı Osteotomi Metotlarının Sıçan Femurlarında Kaynama Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması 23.03.2022/ 13.06.2022  İndir
104 2021.04.02.1253 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Mehmet Gamsızkan Sıçanlarda Kitosan Taşıyıcı İçinde Farklı Konsantrasyonlarda Kestane Balının Etkinliğinin Eksizyonel Yara Modelinde Karşılaştırılması 16.08.2021/ 3.05.2023  İndir
105 2021.05.01.1217 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Şerife Gülsün Kırankaya Çayağzı Deresi (Akçakoca-Düzce) Cobitis splendens Erk’akan, Atalay-Ekmekçi & Nalbant, 1998 Populasyonunun Yaşam Döngüsü Özellikleri 7.06.2021/ 29.03.2023  İndir
106 2021.04.02.1208 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi ALPASLAN YÜKSEL İskemik priapizm modelinde hiperbarik oksijen tedavisinin iskemi reperfüzyon hasarına etkileri :Deneysel çalışma 7.06.2021/ 21.09.2022  İndir
107 2021.06.06.1168 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mekatronik Mühendisliği Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ METAN TESPİT ROBOTU ÜRETİMİ VE ISI DAYANIMININ KOMPOZİT MALZEME KULLANIMI İLE YÜKSELTİLMESİ 29.03.2021/ 21.09.2022  İndir
108 2021.04.01.1219 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ersin BEYAZÇİÇEK Deneysel Alzheimer Hastalığı Modellinde Voltaj Bağımlı Anyon Kanalı-1 ve Hiperfosforile tau inhibisyonunun Araştırılması 7.06.2021/ 3.05.2023  İndir
109 2022.01.01.1359 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK Rektörlük Öğr. Gör. Faik Ceylan Fındık atıkları ile taze sığır ve tavuk gübresi karışımlarının kompost gübreye dönüştürülerek sebze yetiştiriciliğinde kullanılabilme olanaklarının araştırılması 28.09.2022/ 3.01.2024  İndir
110 2021.05.03.1215 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof. Dr. Dilek NARTOP Tiyosemikarbazon Bileşiklerinin Sentezi 7.06.2021/ 21.09.2022  İndir
111 2021.04.03.1167 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Sevim Türay Çocukluk çağı migren hastalarında mitokondriyal disfonksiyonun araştırılması 29.03.2021/ 21.12.2022  İndir
112 2021.04.03.1207 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi salih tokmak Akut Pankreatitli Hastalarda Fekal Kalprotektin Düzeyinin Değerlendirilmesi 7.06.2021/ 18.05.2022  İndir
113 2021.02.02.1174 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Doç. Dr. Yılmaz TÜRK İnsansız Hava Aracı İle Orman Yolu Kazı ve Dolgu Hacimlerinin Belirlenmesi 29.03.2021/ 3.05.2023  İndir
114 2021.11.02.1182 ZİRAAT FAKÜLTESİ Bitki Koruma Bölümü Prof.Dr. Salih KARABÖRKLÜ Yerel Beauveria bassiana ve Metarhizium anisopliae İzolatlarının Kök Ur Nematodu Meloidogyne incognita Üzerindeki Nematicidal Aktivitesinin Araştırılması 29.03.2021/ 21.09.2022  İndir
115 2021.04.03.1197 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şengül CANGÜR Bağırsak Mikrobiyotasının Multipl Skleroz Hastalığı Aktivitesine Etkisi 29.03.2021/ 6.09.2023  İndir
116 2021.04.03.1196 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Sevim Türay Çocukluk çağı epilepsilerinde barsak mikrobiyotasının etkisi 29.03.2021/ 31.01.2024  İndir
117 2021.05.03.1224 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ Propolis İçeren Ürünlerdeki Etken Madde Standardizasyonu Çalışmaları 7.06.2021/ 1.11.2022  İndir
118 2021.22.01.1177 DR. ENGİN PAK CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN ÖZBEK Kriyojenik İşlemin DIN 1.2436 Çeliğinin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması 29.03.2021/ 21.06.2023  İndir
119 2021.02.02.1169 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi BEŞİR YÜKSEL DÜZCE-KAYNAŞLI YÖRESİ YAPRAKLI VE İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA ZARALI BAZI BÖCEK TÜRLERİ 29.03.2021/ 18.02.2022  İndir
120 2021.04.03.1194 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nadide Melike Sav Vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda skar nefropatisi gelişimine TLR-4 genlerinin etkileri 29.03.2021/ 21.09.2022  İndir
121 2021.06.05.1181 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY AISI 420 PASLANMAZ ÇELİK VE E360 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNME KAYNAK YÖNTEMİ İLE KAYNAKLANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 29.03.2021/ 10.03.2022  İndir
122 2021.05.03.1218 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ Kenevir Tohumu Kullanılarak Hazırlanan Protein İçeceklerinin Kalite Özelliklerinin İncelenmesi 7.06.2021/ 1.11.2022  İndir
123 2021.02.02.1171 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi BEŞİR YÜKSEL In Vitro Koşullarında Armillaria Kök Çürüklüğü Funguslarının Biyolojik Kontrolünde Trichoderma Türlerinin Antagonistik Etkileri 29.03.2021/ 18.02.2022  İndir
124 2021.04.01.1187 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şükrü Öksüz İnaktif COVID-19 Aşılaması Sonrası IgG Oluşmayan Sağlık Çalışanlarında Hafıza T lenfosit Cevabı Oluşuyor mu? 29.03.2021/ 1.11.2022  İndir
125 2021.04.03.1184 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nadide Melike Sav VezikoüreteralReflüsü Olan Hastalarda SOX17 Geninin Yeni Nesil Dizi Analizi ile Araştırılması 29.03.2021/ 21.09.2022  İndir
126 2021.02.02.1192 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Bilal ÇETİN Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinuz angustifolia Vahl.) Çeliklerinin Köklenmesine Hormon, Anaç Yaşı ve Ortamın Etkisi 29.03.2021/ 21.09.2022  İndir
127 2021.06.05.1191 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof.Dr. İlyas UYGUR Karbon Elyaf Takivyeli Kompozitlere (CFRP) Grafen Katkısının Mekanik ve Termal Özelliklerinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi 29.03.2021/ 11.10.2023  İndir
128 2021.06.08.1190 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Prof.Dr. YILMAZ KOÇAK Diatomit ve Pomza İkameli Çimentoların Hidratasyon Reaksiyonlarının ve Yüzey Özelliklerinin Spektroskopik Yöntemlerle Araştırılması 29.03.2021/ 18.05.2022  İndir
129 2021.06.03.1172 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Yunus Biçen NANOPARTİKÜL KATKILI TRANSFORMATÖR YAĞLARININ ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 29.03.2021/ 13.06.2022  İndir
130 2021.05.01.1183 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ Tekstil Sektöründe Kullanılmak Üzere Sentezlenmiş Gümüş-Titanyum Dioksit (Ag-TiO2) Kompleksinin Antimikrobiyal Aktivitesinin ve Sitogenetik Etkilerinin Belirlenmesi 29.03.2021/ 21.09.2022  İndir
131 2021.04.02.1185 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi ömer polat Sıçanlarda deneysel omurilik hasarında isotretinoinin nöral dokudaki iyileşme üzerindeki etkileri 29.03.2021/ 18.05.2022  İndir
132 2021.06.05.1186 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç. Dr. Ali Etem Gürel Fotovoltaik-Termal (PV/T) Sistem Destekli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin Deneysel Analizi 29.03.2021/ 21.12.2022  İndir
133 2021.05.08.1166 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü Prof.Dr. Ali Ertuğrul 1153 Numaralı Düzce Şeriyye Sicili (Transkripsiyon Ve Değerlendirme) 29.03.2021/ 28.12.2021  İndir
134 2021.01.01.1198 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK Rektörlük Dr. Kağan AĞAN Gece Kreminde Papatya Özütünün Etkisi 29.03.2021/ 18.05.2022  İndir
135 2021.02.02.1152 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ Acer Negundo L. ve Acer Pseudoplatanus L. Türlerinde Kuraklık ve UV-B Streslerinin Bazı Anatomik ve Morfolojik Karakterler Üzerine Etkisi 6.01.2021/ 15.11.2023  İndir
136 2021.07.01.1149 ORMAN FAKÜLTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Hüseyin Pelit LAMİNE AHŞAP MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SİLİKA VE GRAFEN NANOPARTİKÜLLERİN ETKİLERİ 6.01.2021/ 31.01.2024  İndir
137 2021.05.01.1150 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ Selülolitik Bakteri İzolasyonu ve Selülaz Enzimin Karakterizasyonu 6.01.2021/ 21.09.2022  İndir
138 2021.05.03.1156 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. Sefa DURMUŞ Akıllı Kentlerde Uygulanabilirliği Olan Metal Oksit Esaslı Nanoakışkanların Üretimi ve Bazı Fiziksel-Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi 6.01.2021/ 21.09.2022  İndir
139 2021.04.03.1173 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nuri Cenk Coşkun Düzce’nin Atık (Kanalizasyon) Sularında Uyuşturucu Madde Analizi 29.03.2021/ 21.06.2023  İndir
140 2021.04.01.1158 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Fatih Davran Covıd-19 Olası/Kesin Tanılı Hastalarda Serbest Radikal Ve Antioksidan Enzim Düzeylerinin Değerlendirilmesi 6.01.2021/ 1.11.2022  İndir
141 2021.02.02.1269 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ Ekolojik ve farmakolojik değere sahip bazı makrofungusların moleküler analizi ve biyoteknolojik yöntemler ile üretilmesi 1.10.2021/ 3.04.2024  İndir
142 2021.04.03.1155 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. SELMİN KARADEMİR Respiratuar Distres Sendromlu Preterm Yenidoğanlarda NKX2.1 Geninin Yeni Nesil Dizi Analizi ile Taranması 6.01.2021/ 10.03.2022  İndir
143 2021.15.01.1165 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Turizm İşletme ve Otelcilik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Ramazan Kaya Yöresel Ürünlerin Endüstriyel Alanda Üretilmesi: Akçakoca Örneği 6.01.2021/ 29.03.2023  İndir
144 2020.05.02.1136 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Prof. Dr. Muharrem Gökçen Boya duyarlı güneş pillerinin elektriksel karakterizasyonu 23.11.2020/ 10.03.2022  İndir
145 2021.04.01.1157 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şerif Demir Migrende Serum proBDNF, BDNF ve Plazminojen Düzeylerinin İncelenmesi 6.01.2021/ 29.03.2023  İndir
146 2020.04.02.1139 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi İlknur Suidiye YORULMAZ Siyatik Sinir Hasarı Modeli Oluşturulan Ratlarda Pirasetam Ve Hiperbarik Oksijen Uygulamasının Sinir Hasarının Geri Dönüşü Üzerine Etkisi 23.11.2020/ 28.12.2021  İndir
147 2020.04.02.1140 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Gülbin Sezen Laparoskopik Abdominal Cerrahilerde, İntraabdominal Basınç Değişikliklerinin Optik Sinir Kılıf Çapı, Serebral Oksijen Saturasyonu ve Kognitif Fonksiyonlara olan Etkilerinin Değerlendirilmesi 23.11.2020/ 28.12.2021  İndir
148 2020.04.02.1132 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Mehmet YAŞAR Deneysel Kolon Anastomozu Modelinde “Plantago Major” ve “Hiperbarik Oksijen” Tedavisinin Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkileri 23.11.2020/ 21.09.2022  İndir
149 2020.06.05.1137 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL Isıtma Parametreleri ve Fiber Oryantasyonunun Karbon Fiber Boru Ürün Dayanımına Etkisinin İncelenmesi 23.11.2020/ 28.12.2021  İndir
150 2021.02.01.1160 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Doç. Dr. Pınar Gültekin D.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Akredite Olabilirliğinin Değerlendirilmesi 6.01.2021/ 3.05.2023  İndir
151 2021.05.01.1153 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ Anne Sütünde Bulunan Probiyotiklerin Kolon Kanseri Hücre Hattında Antikanser Potansiyelinin Değerlendirilmesi 6.01.2021/ 26.07.2023  İndir
152 2021.05.01.1161 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU 2 Boyutlu Nanomalzeme Siyah Fosfor ve Arı Zehri Bileşeni Melittin Kompleksinin Glioblastoma Fotodinamik Tedavisinde Terapötik Etkisi 6.01.2021/ 21.09.2022  İndir
153 2021.02.01.1148 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Prof.Dr. osman uzun Sağlıklı Kentler Ve Yerel Yönetim İlişkisi: Bursa Büyükşehir Örneği 6.01.2021/ 18.02.2022  İndir
154 2021.05.06.1151 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Metin KILIÇ Mülteciliğin ve Yerliliğin “Ortaklık” Mekanları: Tanımlar, (Karşı) Söylemler, Karşılaşmalar 6.01.2021/ 11.10.2023  İndir
155 2020.11.01.1145 ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE Düzce İlinde Yetiştirilen, GETAT Uygulamalarında Kullanılan Melissa officinalis Uçucu Yağının Antiproliferatif Potansiyelinin Araştırılması 23.11.2020/ 18.02.2022  İndir
156 2020.16.01.1138 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Prof.Dr. Ayla Keçeci Hemşirelerin Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Bakım Paketi (Care Bundle) Uygulamalarına Yönelik Girişimlerinin Değerlendirilmesi 23.11.2020/ 24.09.2021  İndir
157 2020.02.02.1144 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi BEŞİR YÜKSEL BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORMAN FİDANLIKLARINDA ETKİN ZARAR YAPAN BÖCEK TÜRLERİNİN FARKLI TUZAK TİPLERİ İLE TESPİT EDİLMESİ 23.11.2020/ 13.03.2024  İndir
158 2020.04.03.1108 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Yıldız Değirmenci İdiyopatik Parkinson hastalarında Subjektif Uyku Kalitesi ve Serum Ghrelin Seviyeleriyle Olan İlişkisi 28.09.2020/ 24.09.2021  İndir
159 2020.02.03.1126 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Tarık Gedik Orman Ürünleri Sektöründe Çalışanların Risk Alma Davranışına Yönelik Etkilerinin Araştırılması (Doğu Marmara Bölgesi Örneği) 28.09.2020/ 28.12.2021  İndir
160 2020.06.05.1113 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç. Dr. NURİ ŞEN Dp600 ve DP800 Çeliklerinin Derin Çekme İşleminde Açı ve Sıcaklık Değişimlerinin Şekillendirmeye Etkisinin Araştırılması 28.09.2020/ 3.01.2024  İndir
161 2020.05.02.1121 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL Mikro ve nano parçacık katkılı sıvı kristal kompozit yapıların morfolojik, elektro-optik ve dielektrik özelliklerinin incelenmesi 28.09.2020/ 21.12.2022  İndir
162 2020.07.06.1110 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Sema ALLI Yağ/Yağ Asidi İçeren Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 28.09.2020/ 21.09.2022  İndir
163 2020.04.01.1141 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şerif Demir Migrende Serum Grelin, IL-1B;, IL-6 Düzeylerinin İncelenmesi 23.11.2020/ 29.03.2023  İndir
164 2020.06.05.1112 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç. Dr. NURİ ŞEN Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Delik Büyütme Oranını Etkileyen Parametrelerin Araştırılması 28.09.2020/ 3.01.2024  İndir
165 2020.11.02.1118 ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Dr.Öğr. Üyesi Zübeyde Filiz ARSLAN Düzce İlinde Tıbbi Bitki Üretiminde Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Bazı Malç Materyallerinin Etkisi 28.09.2020/ 21.09.2022  İndir
166 2020.04.02.1130 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Murat Kabaklıoğlu Pediatrik cerrahide sık karşılaşılan inguinoskrotal hastalıkların doku örneklerinde Androjen reseptör geninin yeni nesil dizi analizi ile taranması 28.09.2020/ 15.11.2023  İndir
167 2020.06.05.1111 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof.Dr. Hüsnü Gerengi KRİYOJENİK İŞLEMLERİN %3.5 NaCI ORTAMINDAKİ AA5083-H111 ALAŞIMININ KOROZYON DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 28.09.2020/ 9.08.2021  İndir
168 2020.04.01.1128 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Cihadiye Elif Öztürk Geçirgen barsağın Covid 19 kliniği üzerinde etkisinin araştırılması 28.09.2020/ 9.08.2021  İndir
169 2020.22.01.1114 DR. ENGİN PAK CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN ÖZBEK Kriyojenik İşlemin AISI 431 Paslanmaz Çeliğinin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması 28.09.2020/ 1.11.2022  İndir
170 2020.11.02.1115 ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Dr.Öğr. Üyesi Zübeyde Filiz ARSLAN Dış Mekân Süs Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Bazı Bitkisel Atıkların Malç Olarak Kullanım Olanakları 28.09.2020/ 21.09.2022  İndir
171 2020.05.01.1109 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Ernaz Altundağ Çakır Düzce Yöresi Ballarında Polen Analizi 28.09.2020/ 28.12.2021  İndir
172 2020.06.03.1125 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Uğur HASIRCI Tübüler DC Lineer Motor Tasarımı ve Denetimi 28.09.2020/ 6.12.2023  İndir
173 2020.05.03.1143 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Ersin ORHAN Yeni Organometalik Bileşiklerin Sentezi ve Fotoelektrokimyasal Performans Özellikleri 23.11.2020/ 18.05.2022  İndir
174 2021.16.01.1163 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Doç. Dr. Aysel KARACA Biyo-Psiko-Sosyal Durum Analiz Mobil Uygulaması 6.01.2021/ 11.10.2023  İndir
175 2020.02.03.1099 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Mesut YALÇIN Farklı Toprak Türleri ve Maruz Kalma Süresinin Emprenye Maddelerinin Yıkanabilirliği Üzerine Etkileri 13.07.2020/ 10.03.2022  İndir
176 2020.02.03.1098 ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Doç. Dr. Çağlar AKÇAY Bal mumu ile emprenye edilmiş odunun biyolojik, fiziksel, mekanik ve borlu bileşikleri tutundurma özellikleri üzerine etkisinin araştırılması 13.07.2020/ 28.12.2021  İndir
177 2020.04.03.1095 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Onur EŞBAH Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Nükleolin, Nükleofosmin, PTN Düzeylerinin Belirlenmesi 13.07.2020/ 1.06.2021  İndir
178 2020.07.04.1097 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof. Dr. Suat SARIDEMİR Hibrit Nanopartikül İlavesinin Bir Dizel Motorun Performans, Yanma ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin İncelenmesi 13.07.2020/ 28.12.2021  İndir
179 2021.09.08.1202 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Evren Günevi Uslu KAFKAS HALKLARI TARİHi ve KÜLTÜRÜ BELGESEL PROJESİ 29.03.2021/ 26.07.2023  İndir
180 2020.02.03.1131 ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Doç. Dr. Çağlar AKÇAY Tarımsal atıklardan kompost ve yenilebilir mantar (Pleurotus ostreatus) üretimi 28.09.2020/ 21.06.2023  İndir
181 2020.02.01.1096 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Engin EROĞLU Peyzaj Karakterleri Çalışmalarının Entegre Havza Yönetim Modellerinde Değerlendirilmesi; Bingöl Çapakçur, Yeşilköy, Yamaç Mikrohavzaları Örneği 13.07.2020/ 28.12.2021  İndir
182 2020.04.03.1100 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Pınar YILDIZ SARS-CoV-2 enfeksiyonunun lenfopeni etyolojisinde kaspaz-3 geninin ekspresyon ve serum düzeyinin belirlenmesi 13.07.2020/ 28.12.2021  İndir
183 2021.01.01.1201 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK Rektörlük Dr. Kağan AĞAN Doksorubisin ile indüklenen testis hasarında erkek arı larvasının olası koruyucu etkisinin belirlenmesi 29.03.2021/ 29.03.2023  İndir
184 2020.04.02.1102 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi MURAT KAYA Propolisin Yara İyileşmesine ve Yara Enfeksiyonu Önlenmesine Katkısı 13.07.2020/ 28.12.2021  İndir
185 2020.01.01.1101 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK Rektörlük Ögr.Gör. Dr. Tuna Demirci 1,4 Dihidropridinlerin Değerli Metal İçerikli Heterojen Katalizörler ile Sentezinin İncelenmesi 13.07.2020/ 29.03.2023  İndir
186 2020.06.02.1086 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Doç Dr. Fatih Aktaş POLİELEKTROLİT KULLANILARAK DEKANTE EDİLMİŞ AEROBİK ARITMA HAVUZU ÇAMURUNUN TOPRAK DÜZENLEYİCİ OLARAK KULLANIMA UYGUN HALE GETİRİLMESİ 8.05.2020/ 1.06.2021  İndir
187 2020.26.04.1085 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Prof. Dr. Haydar Göksu 2-Etilhekzil Esterlerinin Yeni Geliştirilen Yöntemle Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, Yağlayıcılık Özelliklerinin İncelenmesi 8.05.2020/ 19.03.2021  İndir
188 2020.06.02.1087 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Pınar SEVİM ELİBOL Termo Genişletilmiş Grafit ile mikrokirleticilerin Adsorpsiyonu 8.05.2020/ 11.10.2023  İndir
189 2020.04.03.1094 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Tansu Sav Akut böbrek hasarında P-cresyl sülfat ve İndoxyl sülfat düzeylerinin tedavi öncesi ve sonrası değerlendirilmesi 13.07.2020/ 1.06.2021  İndir
190 2020.06.02.1072 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Dr. Öğr. Ü. Nilüfer Ülgüdür Fındık zürufundan mikrodalga yöntemiyle aktif karbon eşdeğeri madde üretimi ve boyarmadde içeren atıksuların arıtımı 25.03.2020/ 1.06.2021  İndir
191 2020.06.05.1077 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL BMC prosesine uygun hassas ısıtma kontrollü pres tablası üretimi ve BMC ürün verimliliğinin araştırılması 25.03.2020/ 23.11.2020  İndir
192 2020.07.01.1079 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Dr. Memiş AKKUŞ TERMİK SANTRALERDE AÇIĞA ÇIKAN ATIK UÇUCU KÜLÜN AHŞAP-PLASTİK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 25.03.2020/ 21.09.2022  İndir
193 2020.05.01.1071 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU DÜZCE İLİ BAL ARISI (Apis mellifera L.) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN GENETİK VE MORFOMETRİK YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI 25.03.2020/ 28.12.2021  İndir
194 2020.02.04.1078 ORMAN FAKÜLTESİ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Dr.Öğr. Üyesi Leyla Özkan Düzce Üniversitesi Kampüsünde Halkalama Metodu Uygulanarak Avifaunanun Belirlenmesi 25.03.2020/ 1.06.2021  İndir
195 2020.11.02.1075 ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Doçent Nedim ALTIN Marulda Fusarium oxysporum f. sp. lactucae’ye Karşı Biyolojik Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi 25.03.2020/ 21.12.2022  İndir
196 2020.05.03.1073 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ RENKLENDİRMEK İÇİN KARBON SİYAHININ KİMYASAL MODİFİKASYONU 25.03.2020/ 19.03.2021  İndir
197 2020.08.05.1083 İŞLETME FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret Bölümü Doç. Dr. Özkan ŞAHİN Düzce Üniversitesi Fikri Mülkiyet Portföyünün Lisanslama ve Ticarileştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi 25.03.2020/ 15.11.2023  İndir
198 2020.25.01.1070 GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nejla ÖZMEN A Generalization of Cesaro Polynomials in Several Variables and the Generalized Lauricella Functions 25.02.2020/ 9.11.2020  İndir
199 2020.07.06.1080 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Polimer Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi ALPARSLAN ATAHAN METOKSİKUMARİN TÜREVİ YENİ KALKONLARIN VE 1,4-KATILMA ÜRÜNLERİNİN SENTEZİ, BİYOAKTİVİTERİNİN İNCELENMESİ 25.03.2020/ 28.12.2021  İndir
200 2020.05.03.1056 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof. Dr. MECİT AKSU BAZI NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ BORÜR BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ 25.02.2020/ 24.09.2021  İndir
201 2020.04.01.1106 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şükrü Öksüz Düzce ve Bolu illerinde İnsanlarda Mikrosporidia’ların Epidemiyolojisi ve Moleküler Filogenetiği 13.07.2020/ 29.03.2023  İndir
202 2020.07.01.1068 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Serdar BİROĞUL EFFECTIVENESS OF GENETIC ALGORITHM IN THE SOLUTION OF MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE SCHEDULING PROBLEM 25.02.2020/ 9.11.2020  İndir
203 2020.07.03.1067 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ Optimal Power Flow Using Manta Ray Foraging Optimization 25.02.2020/ 11.10.2023  İndir
204 2020.07.03.1066 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Dursun Sabit mıknatıslı senkron motorun alan yönlendirmeli hız kontrolü 25.02.2020/ 9.11.2020  İndir
205 2020.07.06.1058 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Sema ALLI Metal Nanopartiküller İçeren Yeni Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 25.02.2020/ 21.12.2022  İndir
206 2020.06.05.1076 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof.Dr. Hüsnü Gerengi Kalıp Şartlandırıcı Serpantininde Oluşan Korozyonun İnhibitör Kullanımıyla Engellenmesi 25.03.2020/ 9.08.2021  İndir
207 2021.05.03.1175 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç.Dr. Abdulkadir Allı Silikon Yağının Emülsifikasyonu İle Tekstil Yumuşatıcısı Geliştirilmesi 29.03.2021/ 21.09.2022  İndir
208 2021.05.03.1176 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç.Dr. Abdulkadir Allı Atom Transfer Radikal Polimerizasyon ve Halka Açılma Polimerizasyon Yöntemlerinin Birleşimi ile Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 29.03.2021/ 21.09.2022  İndir
209 2020.05.03.1135 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç.Dr. Abdulkadir Allı Keten Tohumu Yağı ve Hint Yağı Kullanarak Yeni Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 23.11.2020/ 21.09.2022  İndir
210 2020.05.03.1134 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç.Dr. Abdulkadir Allı EPDM Kauçuk Formülasyonlarında Yağ/Yağ Asitlerinin Kullanılması 23.11.2020/ 21.09.2022  İndir
211 2020.04.02.1093 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Mehmet Gamsızkan “YAPAY ZEKANIN MELANOM TANI ALGORİTMASINA ETKİSİ” 8.05.2020/ 1.06.2021  İndir
212 2020.04.03.1059 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi KÜRŞAD ÖNEÇ Kronik böbrek yetmezliği hastalarında , kronik böbrek yetmezliği evresi , Matriks Metalloproteinaz (MMP) ve Metalloproteinazın doku inhibitörleri (TIMP) arasındaki denge ile podosit ve tübüler hasar belirteçleri arasındaki ilişki 25.02.2020/ 1.06.2021  İndir
213 2020.06.01.1082 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Doç. Dr. Yusuf ALTUN HEDEF TESPİTİNE VE KONUMLANDIRILMASINA YÖNELİK YAPAY ZEKÂ KONTROLLÜ İHA TASARIMI 25.03.2020/ 9.08.2021  İndir
214 2020.04.01.1074 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şerif Demir Penisilin G İle Oluşturulan Epilepsiye İrisinin Etkisi 25.03.2020/ 24.09.2021  İndir
215 2020.06.05.1057 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof.Dr. İlyas UYGUR Nano ve mikron boyutlardaki partiküllerin kompozit malzemelerin üretimi ve birleştirilmesine etkilerinin araştırılması 25.02.2020/ 21.12.2022  İndir
216 2020.06.01.1084 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Resul KARA Büyük Veri Araştırma Altyapısı Oluşturma 25.03.2020/ 11.10.2023  İndir
217 2020.05.02.1054 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL Kuantum Nokta Katkılı Polimer/Sıvı Kristal Kompozit Yapıların Elektro-Optik ve Dielektrik Karakterizasyonu 25.02.2020/ 1.06.2021  İndir
218 2020.11.05.1065 ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Doç. Dr. Emine AYDIN Sakarya İli Ayva Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Fungal Hastalık ve Zararlıların Belirlenmesi 25.02.2020/ 1.11.2022  İndir
219 2020.04.02.1055 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Sami Doğan POSTOPERATİF PERİTONEAL ADEZYONLARIN ÖNLENMESİNDE İNTRAPERİTONEAL SİNOVYAL SIVI, BAL, PROPOLİS, VİTAMİN E ve ZEYTİNYAĞININ ETKİNLİĞİ 25.02.2020/ 19.03.2021  İndir
220 2020.06.05.1064 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL İçten Yanmalı Bir Motorda Motor Parametrelerinin ve Yakıt Katkılarının Motor Performansına Etkilerinin Araştırılması 25.02.2020/ 29.03.2023  İndir
221 2019.01.01.1043 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK Rektörlük Dr. Beste KARADENİZ Bitkisel Krem Eldesinde Lesitinin Emülgatör Olarak Kullanımı 24.12.2019/ 24.09.2020  İndir
222 2019.07.06.1048 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK Derin ötektik çözücüye dayalı sıvı-sıvı mikroekstraksiyon tekniği ile gıda numunelerinde sudan boyalarının tayini 24.12.2019/ 25.12.2020  İndir
223 2019.04.03.1052 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Onur EŞBAH ''Akciğer kanseri tanısı almış hastalarda Nucleolin, nucleophosmin ve UBTF gen ekspresyonlarının değerlendirilmesi'' 24.12.2019/ 29.03.2023  İndir
224 2020.05.02.1103 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL Polimer/Sıvı Kristal Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu 13.07.2020/ 24.09.2021  İndir
225 2019.07.01.1053 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Prof.Dr. Mehmet Budakçı TERMO-VİBRO-MEKANİK (TVM) YOĞUNLAŞTIRMA PRESİ MAKİNASI 24.12.2019/ 28.12.2021  İndir
226 2019.21.01.1047 DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi yusuf arslan FARKLI ZAMANLARDA KRİYOJENİK İŞLEM GÖRMÜŞ POLİOKSİMETİLEN MALZEMESİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 24.12.2019/ 19.03.2021  İndir
227 2020.06.03.1062 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Musa ÇADIRCI CsPbI3 perovstkite kuantum noktaların sentezi ve kusurlarının giderilmesi 25.02.2020/ 28.12.2021  İndir
228 2019.09.06.1050 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Sahne Sanatları Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Süleyman İnceefe Tiyatroda Yeni Arayışlar Sempozyumu 24.12.2019/ 24.09.2021  İndir
229 2019.07.04.1049 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç. Dr. Ali Etem Gürel Monokristal ve polikristal PV hücrelerin farklı iklim koşulları altında performans aralıklarının belirlenmesi 24.12.2019/ 9.11.2020  İndir
230 2019.04.03.1045 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya Amanitin toksisitesinde Amanita phalloides ekstraktının etkilerinin hücre kültüründe araştırılması 24.12.2019/ 6.12.2023  İndir
231 2019.05.01.1044 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU ANADOLU ARI ZEHRİNİN KİMYASAL İÇERİĞİ VE STANDARDİZASYONU 24.12.2019/ 28.12.2021  İndir
232 2019.06.02.1051 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Doç Dr. Fatih Aktaş Alanin tarama mutagenez tekniği ile Thermomicrobium roseum Alanin dehidrogenaz enziminin alfa-keto asitlerden yapay amino asitlerin üretilmesinde fonksiyonel amino asit pozisyonlarının belirlenmesi 24.12.2019/ 1.06.2021  İndir
233 2019.06.05.1036 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof.Dr. Hüsnü Gerengi Beton Karışım Suyu ve Boşluk Suyuna Katılan Ekolojik İnhibitörlerin Donatı Korozyonuna Etkisinin Araştırılması 20.11.2019/ 25.12.2020  İndir
234 2019.04.03.1035 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Cemil Işık Sönmez Tütün bağımlı bireylerde serum antioksidan parametre düzeyleri ile Kotinin arasındaki ilişkinin incelenmesi 20.11.2019/ 1.01.2020  İndir
235 2019.04.03.1032 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nuri Cenk Coşkun Ceviz İç Kabuğunun Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkilerinin Bilimsel Olarak Araştırılması 20.11.2019/ 28.12.2021  İndir
236 2019.05.01.1034 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Şerife Gülsün Kırankaya Asarsuyu (Düzce) Noktalı İnci Balığı (Alburnides tzanevi Chichkoff,1933) Populasyonunun Yaşam Döngüsü Özelliklerinin Belirlenmesi 20.11.2019/ 9.08.2021  İndir
237 2019.06.03.1038 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Uğur HASIRCI Denim Kumaşlardaki Hataların Teşhisi İçin Yeni ve Özgün Bir Sistemin Geliştirilmesi 20.11.2019/ 6.12.2023  İndir
238 2019.05.03.1039 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Ersin ORHAN Boya Duyarlı Floresans Organik Bileşikler: Sentezi, Karakterizasyonu ile Fotofiziksel, Florimetrik, Absorpsiyon, Fotovoltaik ve Kemosensör Çalışmaları 20.11.2019/ 1.07.2020  İndir
239 2019.01.01.1033 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK Rektörlük Dr. Nisa SİPAHİ Bitkisel Özlü Kremlerde Doğal Koruyucu Olarak Propolis Kullanımı 20.11.2019/ 1.07.2020  İndir
240 2021.26.07.1180 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Prof. Dr. Haydar Göksu Ticari Olarak Temin Edilen Homojen Katalizör Etkisinde Aril Azidlerin Primer Aminlere İndirgenmesi 29.03.2021/ 18.05.2022  İndir
241 2019.02.04.1029 ORMAN FAKÜLTESİ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Dr.Öğr. Üyesi Leyla Özkan Wind Power Plants, Birds and Bats in Turkey 21.10.2019/ 20.12.2019  İndir
242 2019.12.01.1028 İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimleri Bölümü Prof.Dr. İsmail KARAGÖZ Kuranda Nübüvvet 21.10.2019/ 20.12.2019  İndir
243 2019.06.01.1023 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Resul KARA Suyun Kaldırma Kuvvetinden Faydalanarak Enerji Üretimi 21.10.2019/ 11.10.2023  İndir
244 2019.12.01.1027 İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimleri Bölümü Doçent Musa Kaval 4. Uluslararası Gençlik Kongresi 21.10.2019/ 20.12.2019  İndir
245 2019.04.03.1037 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Türkay Akbaş Akut Böbrek Hasarı Gelişen Septik Hastalarda Bcl-2 Gen Çalışması 20.11.2019/ 9.11.2020  İndir
246 2019.04.03.1018 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nuri Cenk Coşkun Amanita phalloides ekstraktının antimikrobiyal etkisinin araştırılması 21.10.2019/ 18.05.2022  İndir
247 2019.15.01.1030 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Turizm İşletme ve Otelcilik Bölümü Prof.Dr. Muammer MESCİ Turizm Öğrencilerinin Yenilik Eğilimleri Algılarının Demografik Farklılıkları Açısından İncelenmesi 21.10.2019/ 20.12.2019  İndir
248 2019.05.12.1012 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kafkas Dilleri ve Kültürleri Dr.Öğr. Üyesi fehmi altın Düzce İlinde Yaşayan Çerkezlerin Sosyo-kültürel Değişimleri 16.09.2019/ 24.09.2021  İndir
249 2019.07.05.1010 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Emrah Yılmaz Düzce Üniversitesi Fikri Mülkiyet Portföyünün Ticarileştirilmesi 16.09.2019/ 21.09.2020  İndir
250 2019.07.04.1020 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç. Dr. Fuat KARA Kesici Takım Malzemesine ve İş Parçasına Uygulanan Kriyojenik İşlemin Kesme Sıcaklığına Etkisinin Araştırılması 21.10.2019/ 21.09.2022  İndir
251 2019.16.01.1015 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Hacer GÜLEN SAVAŞ "Doğum Sonrası Dönemde Kadın Cinsel Fonksiyonunun ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi " 16.09.2019/ 15.10.2019  İndir
252 2019.04.03.1041 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Derya Güçlü Memede fokal asimetrik dansite alanlarında lezyon saptanmasında tomosentezin tanıya katkısı 20.11.2019/ 29.03.2023  İndir
253 2019.07.01.1014 ORMAN FAKÜLTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Hüseyin Pelit THE EFFECT OF DENSIFICATION ON DENSITY AND BENDING STRENGTH OF THERMALLY TREATED BLACK POPLAR (Populus nigra) WOOD 16.09.2019/ 15.10.2019  İndir
254 2019.13.02.1006 Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr.Öğr. Üyesi Hicran HAMZA ÇELİKYAY ŞEHİRLERİN “AKILLI” DÖNÜŞÜMÜ: STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME 20.08.2019/ 20.12.2019  İndir
255 2019.04.01.1022 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şerif Demir Sıçanlarda Penisilinle oluşturulan Epileptiform Aktivite Üzerine Akut ve Kronik Metformin Tedavisinin Etkileri 21.10.2019/ 1.06.2021  İndir
256 2019.04.02.1040 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi YUSUF ŞENOĞLU İn vitro Holmiyum yttrium-aluminum-Garnet (YAG) lazer litotripsi yöntemiyle tozlama ve parçalama tekniklerinin etkinlik ve ortaya çıkan ısı açısından karşılaştırılması 20.11.2019/ 6.12.2023  İndir
257 2019.05.02.1026 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Prof. Dr. Muharrem Gökçen Fotoanot üretim şartlarının boya duyarlı güneş pillerinin performansına etkisinin araştırılması 21.10.2019/ 28.12.2021  İndir
258 2019.26.04.1019 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Prof. Dr. Haydar Göksu Sulu Ortamda Nitroalkan ve Nitroarenlerin Hidrojenasyonunda Homojen Katalizör Olarak BINAP.PdCl2’ün Kullanılması 21.10.2019/ 1.07.2020  İndir
259 2019.08.03.1005 İŞLETME FAKÜLTESİ Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi İbrahim Külünk Erzincan'da Yaşayan Göçmenlerin Sosyal ve Ekonomik Uyumunda Kimlik Dil ve Kültürün Rolü 20.08.2019/ 21.09.2020  İndir
260 2019.08.06.1003 İŞLETME FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Doç. Dr. Hakan Murat ARSLAN Toplumsal Fayda Açısından İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı için Optimum Güzergahın Belirlenmesi 29.07.2019/ 15.10.2019  İndir
261 2020.04.02.1081 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Binnur ÖNAL Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ISO 15189 Laboratuvar Akreditasyon Projesi Dış Kalite Kontrol Programları, LAK uygulamaları 1.01.1900/ 21.09.2022  İndir
262 2019.07.01.1007 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Doç.Dr. Muhammed Enes BAYRAKDAR Kablosuz Tıbbi Algılayıcı Ağlarda Bulanık Mantık tabanlı Koordinatör Düğüm Seçim Yaklaşımı 20.08.2019/ 15.10.2019  İndir
263 2019.07.06.1021 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Sema ALLI Yeni Benzotiyazol Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 21.10.2019/ 21.09.2022  İndir
264 2019.06.03.1004 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Selman Kulaç A Signal Processing Approach for the Failure Analysis of Rolling-Element Bearing of Vehicle Brake Tester Used at a Vehicle Inspection Station 29.07.2019/ 15.10.2019  İndir
265 2019.05.04.1002 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Doç.Dr. Emrah Evren Kara A STUDY ON CERTAIN SEQUENCE SPACES USING JORDAN TOTIENT FUNCTION 29.07.2019/ 15.10.2019  İndir
266 2019.05.04.1001 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Doç. Dr. FUAT USTA A NOTE ON APPROXIMATING FINITE HILBERT TRANSFORM AND QUADRATURE FORMULA 29.07.2019/ 15.10.2019  İndir
267 2019.05.04.1000 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Merve İlkhan A new regular matrix defined by Jordan totient function and its matrix domain in l_p 29.07.2019/ 15.10.2019  İndir
268 2019.04.03.996 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nadide Melike Sav Primer monosemptomatik enürezis nokturnalı hastalarda akuaporin-2 ve arginin vazopressin genlerinin yeni nesil dizi analizi ile taranması 29.07.2019/ 28.12.2021  İndir
269 2019.02.01.999 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Dr.Öğr. Üyesi PINAR KÖYLÜ STUDIO CRITS AS PERCEIVED BY THE LANDSCAPE ARCHITECTURE STUDENTS 29.07.2019/ 15.10.2019  İndir
270 2019.02.01.977 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Prof.Dr. osman uzun 50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretimi 28.06.2019/ 20.12.2019  İndir
271 2019.11.02.995 ZİRAAT FAKÜLTESİ Bitki Koruma Bölümü Prof.Dr. Salih KARABÖRKLÜ Düzce İli Fındık Bahçelerinde Görülen Yaprak Biti Türlerinin Tanımlanması, Yaygınlığı ve Popülasyon Yoğunluğunun Belirlenmesi 29.07.2019/ 28.12.2021  İndir
272 2019.02.02.1031 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Neval GÜNEŞ ÖZKAN Yığılca Yöresi Ballarının Polen Analizi ve Ballı Bitkiler Florası 20.11.2019/ 19.03.2021  İndir
273 2019.10.07.990 EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Murat GENÇ Context-Based Practices in Science Course Books 28.06.2019/ 15.10.2019  İndir
274 2019.16.01.973 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Doç. Dr. sevda ASRSLAN HİPERBİLURİBİNEMİSİ OLAN YENİDOĞANLARA UYGULANAN İKİ FARKLI BANYO YÖNTEMİNİN FİZYOLOJİK ÖLÇÜMLER VE BİLİRUBİN DÜZEYİNE ETKİSİ 28.06.2019/ 15.10.2019  İndir
275 2019.11.05.980 ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Doç. Dr. Emine AYDIN Amerikan Beyaz Kelebeğinin Biyolojik Mücadelesinde Faydalı Böcek Üretimi ve Etkinliğinin Araştırılması 28.06.2019/ 1.07.2020  İndir
276 2019.06.05.974 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof.Dr. Hamit SARUHAN TORNALAMADA KRİYOJENİK SOĞUTMA VE MİNİMUM MİKTARDA YAĞLAMANIN KESİCİ TAKIM AŞINMASI VE TİTREŞİMİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 28.06.2019/ 9.11.2020  İndir
277 2019.02.01.970 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Engin EROĞLU Düzce'de Doğal Olarak Yetişen Bazı Etnobotanik Özellikleri Yüksek Bitkilerin Adaptasyon ve Fizyolojik Özelliklerinin ve Peyzaj Mimarlığında Kullanılabilme Potansiyellerinin Belirlenmesi 28.06.2019/ 9.08.2021  İndir
278 2019.07.05.976 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Prof.Dr. RIFAT AKBIYIKLI Türkiye İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim İhtiyaçları Analizi 28.06.2019/ 1.06.2021  İndir
279 2019.07.03.987 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç Salih Tosun Radyo DÜET 28.06.2019/ 9.11.2020  İndir
280 2019.09.02.991 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Heykel Bölümü Prof. Dr. İlker YARDIMCI 2019 Çin/Minqin 2. Uluslararası Heykel Sempozyumu 28.06.2019/ 15.10.2019  İndir
281 2019.05.08.1017 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü Doç. Dr. Fırat Yaşa Born and Bred in Seventeenth-Century Crimea: Child Slavery, Social Reality and Cultural Identity 16.09.2019/ 20.12.2019  İndir
282 2019.06.04.967 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi İrem DÜZDAR ARGUN Optimizing Energy Efficiency: White Certificate Evaluations 13.05.2019/ 21.06.2019  İndir
283 2019.02.03.975 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Tarık Gedik Yorgunluğun Çalışan Motivasyonu ve Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması: Düzce Orman Ürünleri Sanayi Örneği 28.06.2019/ 21.09.2020  İndir
284 2019.15.01.988 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Turizm İşletme ve Otelcilik Bölümü Prof.Dr. Muammer MESCİ %100 El Yapımı Madımak Bitkisi Sabunu 28.06.2019/ 21.06.2023  İndir
285 2019.05.05.978 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Eebiyatı Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Eda TOK Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası _Prof.Dr.Haluk İpekten Anısına- 28.06.2019/ 1.07.2020  İndir
286 2019.05.06.966 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Emel COŞKUN SGBV Against Migrant Women: An Examination of Social Services in Turkey 13.05.2019/ 21.06.2019  İndir
287 2019.07.05.968 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Prof.Dr. RIFAT AKBIYIKLI 1. THE CRITICAL SUCCESS FACTORS TO ACHIEVE A SUCCESSFUL PRIVATE FINANCE INITIATIVE ROAD PROJECT 2. SAFETY CULTURE IN TURKISH CONSTRUCTION SECTOR: THE CASE OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES (SMES) IN SAKARYA AND KOCAELİ COUNTIES IN MARMARA REGION- TURKEY 13.05.2019/ 15.10.2019  İndir
288 2019.26.04.979 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Prof. Dr. Haydar Göksu Geri Kazanılabilir Pd/AlO(OH) Nanopartikülleri Etkisinde İmidazol ve Arilhalojenürlerden N-Arilimidazol Türevlerinin Sentezi 28.06.2019/ 1.07.2020  İndir
289 2019.04.01.952 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Emel ÇALIŞKAN Kan kültürlerinde üreyen anaerop bakteriler ve antibiyotik direnç oranları 19.04.2019/ 9.11.2020  İndir
290 2019.04.02.964 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Ertay Boran 22nd International Intensive Care Symposium 19.04.2019/ 15.10.2019  İndir
291 2019.10.01.965 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. MUSTAFA TEKKE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CREATIVE TEACHING, ASSESSMENT AND RESEARCH IN THE ENGLISH LANGUAGE (ICCTAR 2019) 13.05.2019/ 15.10.2019  İndir
292 2019.08.01.954 İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Ufuk Gür Legitimizing Entrepreneurial University: The Concept of Creative University for Sustainability 19.04.2019/ 15.10.2019  İndir
293 2019.06.02.1009 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Pınar SEVİM ELİBOL Doğal katkılı gıda takviye ürünlerinin üretimi ve kalite kriterlerinin belirlenmesi 16.09.2019/ 21.09.2022  İndir
294 2019.07.03.959 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. M.Kenan DÖŞOĞLU Determination of Optimal Placement Point for Voltage Stability Using SSSC in Power System 19.04.2019/ 15.10.2019  İndir
295 2019.04.01.950 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şükrü Öksüz Kan Kültüründen izole edilen aerobik bakteriler ve antimikrobiyal duyarlıklarının saptanması 19.04.2019/ 24.09.2021  İndir
296 2019.04.01.951 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Cihadiye Elif Öztürk Hastanemizde tüberküloz hastalarında örneklerin direkt boyama ile M. tuberculosis pozitiflik oranlarının karşılaştırılması ve üreme sürelerinin kontrolleri 19.04.2019/ 21.09.2020  İndir
297 2019.05.08.953 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü Doç.Dr. Sabit Dokuyan TERCÜMAN-I HAKİKAT VE HÂKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETELERİ İLE MECLİS OTURUMLARINDA SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ GÜNCESİ 19.04.2019/ 15.10.2019  İndir
298 2019.06.05.1025 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL Nano ve Mikron Boyutlarındaki Partikül Katkılarının Kompozit Malzemelerin Birleştirilmesinde Kullanılan Epoksi Bazlı Yapıştırıcıların Yapışma Performansına Etkisi 21.10.2019/ 28.12.2021  İndir
299 2019.06.01.963 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Fatih KAYAALP PERFORMANCE ANALYSIS OF FILTER BASED ATTRIBUTE SELECTION METHODS ON DIAGNOSIS OF BREAST CANCER AND ORTHOPEDICS 19.04.2019/ 15.10.2019  İndir
300 2019.07.02.937 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. İbrahim Yücedağ Nesnelerin İnterneti Teknolojisi Kullanılarak Akıllı Tarım Uygulaması Geliştirilmesi 19.04.2019/ 21.09.2020  İndir
301 2019.04.01.949 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Meryem Çam Ratlarda Streptozotosin İndüklü Diabetes Mellitusun Sebep Olduğu Diyabetik Nefropatiye Karşı Hidroksitirosolün Koruyucu Rolünün Araştırılması 19.04.2019/ 25.12.2020  İndir
302 2019.02.01.955 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Doç. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ DETERMINATION OF SENSITIVE LANDSCAPES FOR LANDFILL: SIVAS CASE/TURKEY 19.04.2019/ 15.10.2019  İndir
303 2019.04.03.984 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya Düzce İli Yasaklı Madde Analiz Sonuçlarının Güvenilirliğinin Araştırılması 28.06.2019/ 3.01.2024  İndir
304 2019.06.01.962 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Resul KARA İŞİTME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ İÇİN GİYİLEBİLİR YELEK TASARIMI 19.04.2019/ 15.10.2019  İndir
305 2019.07.06.940 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof. Dr. Dilek NARTOP Azometin içeren Polistriren/Silika Kompozit Sentezi ve Karakterizasyonu 19.04.2019/ 21.09.2020  İndir
306 2019.06.02.997 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Zehra Bozkurt DÜZCE İLİNDE İLKOKULLARIN İÇ VE DIŞ ORTAMLARINDAKİ TOZ ÖRNEKLERİNDE ESER ELEMENT, PAH VE PCB DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE SAĞLIK RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 29.07.2019/ 19.03.2021  İndir
307 2019.07.06.981 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof. Dr. Dilek NARTOP pH’YA DUYARLI MANYETİK DENDRİMERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE OPTİMİZASYONU 28.06.2019/ 21.09.2020  İndir
308 2019.04.02.971 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi ALPASLAN YÜKSEL HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ÜRETRAL HASAR SONRASI OLUŞAN ÜRETRAL DARLIK GELİŞİMİNİ ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ:DENEYSEL ÇALIŞMA 28.06.2019/ 15.11.2023  İndir
309 2019.04.02.972 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Attila Önmez Obez hastalarda serum Renalaz ve Ürotensin ll düzeylerinin incelenmesi 28.06.2019/ 1.07.2020  İndir
310 2020.06.02.1092 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Doç Dr. Fatih Aktaş Biyoteknoloji uygulamaları için yeni bir pektinaz enziminin üretilmesi. 8.05.2020/ 24.09.2021  İndir
311 2019.09.04.992 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Bölümü Doç.Dr. HAKAN ARSLAN AFET SONRASI MEKÂNSAL DEĞİŞİMİN DUYUŞSAL ETKİLERİNİN İMAJ DEĞERLENDİRME VE SEMANTİK FARKLILAŞMA YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ 28.06.2019/ 15.10.2019  İndir
312 2019.04.02.934 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Zafer Orhan İntravenöz ve topikal olarak uygulananTraneksamik asitin cilt yarası oluştulan rat modelinde iyileşme üzerie tkisi 19.04.2019/ 1.07.2020  İndir
313 2019.05.03.947 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç.Dr. Ümit Ergun HPLC Yöntemi Kullanılarak Vitamin K3-Amprolyum HCl-Metilparaben-Propilparaben Miktar Tayininin Yapılması 19.04.2019/ 9.11.2020  İndir
314 2019.10.01.938 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Filiz ACAR İlkokullarda Öğrencilerin Teneffüslerde Yaptıkları Etkinliklerin İncelenmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler 19.04.2019/ 9.11.2020  İndir
315 2019.06.05.941 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof.Dr. Hüsnü Gerengi Asidik Ortamda C19H18N4O3 Schiff Bazının Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanılma Potansiyelinin Araştırılması 19.04.2019/ 9.11.2020  İndir
316 2019.06.05.961 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof.Dr. Hüsnü Gerengi Krojenik İşlemin AA5083 Aluminyum Alaşımının Korozyon Mekanizmasına Etkisinin Araştırlması 19.04.2019/ 15.10.2019  İndir
317 2019.06.04.960 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi BARIŞ KANTOĞLU Kredi Risk Verileri için Sınıflandırma Yöntemlerinin Veri Madenciliği Yazılımları ile Karşılaştırılması 19.04.2019/ 15.10.2019  İndir
318 2019.04.02.935 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Arıcan K2 + vitamininin sıçanlarda kırık iyileşmesi üzerine etkileri; intakt ve eksize edilmiş periosteum ile (Effects of K2+ vitamine on fracture healing in rats; with intact and excised periosteum) 19.04.2019/ 15.10.2019  İndir
319 2019.16.01.958 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi filiz süzer özkan DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ DERSİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ALGISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA 19.04.2019/ 15.10.2019  İndir
320 2019.16.01.957 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi DİLEK KONUK ŞENER GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN KULLANDIKLARI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI 19.04.2019/ 15.10.2019  İndir
321 2019.09.05.946 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İç Mimarlık Bölümü Dr. İlayda Soyupak Evrensel Tasarım Çerçevesinde Üniversite Yerleşkelerinin Değerlendirilmesi: Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yerleşkesi Örneği 19.04.2019/ 20.12.2019  İndir
322 2019.06.05.932 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof.Dr. İlyas UYGUR DETERMINATION OF FRICTION AND WEAR BEHAVIOR OF ORGANIC DUSTS REINFORCED WITH THE BRAKE PADS BY USING TAGUCHI METHOD 20.03.2019/ 15.10.2019  İndir
323 2019.07.02.931 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Serdar BİROĞUL Effect of Number of Reservations on Implementation of Operating Room Scheduling with Genetic Algorithm 20.03.2019/ 15.10.2019  İndir
324 2019.16.03.956 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Cemil KAHRAMAN DOKULARDA GLUKOZ ALIM FARKLILIKLARI VE GLİSEMİK İNDEKS: BEYİN, KARACİĞER, KAS VE YAĞ DOKUSUNDA 19.04.2019/ 15.10.2019  İndir
325 2019.07.05.939 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Prof.Dr. YILMAZ KOÇAK Pirinç Kabuğu Külü İkameli Çimento Harçlarının Hidratasyon Gelişiminin Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması 19.04.2019/ 21.09.2020  İndir
326 2019.05.01.936 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Gülgün ÇAKMAK ARSLAN Propolisin Doksorubisin Kaynaklı Karaciğer Toksisitesi Üzerindeki Koruyucu Etkilerinin Araştırılması 19.04.2019/ 21.09.2020  İndir
327 2019.04.03.944 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. SERKAN TORUN İrritabl Barsak Sendromu (İBS) Hastalarında Brain-Derived Nörotrofik Faktör (BDNF) Düzeyi ve Val66Met Polimorfizmi’nin Tanısal Değeri 19.04.2019/ 1.07.2020  İndir
328 2019.09.04.933 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Özlem SALLI BİDECİ BİNALARDA STRÜKTÜREL ÇATLAKLARA ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLAR 20.03.2019/ 15.10.2019  İndir
329 2019.07.06.930 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK A vortex assisted deep eutectic solvent based-liquid-liquid microextraction for the determination of caffeine in Turkish coffee samples by HPLC-UV 20.03.2019/ 15.10.2019  İndir
330 2019.10.01.989 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Prof.Dr. SÜLEYMAN GÖKSOY 1- Okullarda Öğretmenlerin Sergiledikleri Rol Fazlası Davranışlar 2- Okullardaki Dağıtımsal, Etkileşimsel ve Prosedürel Adalet Uygulamaları ile İlgili Öğretmen Algıları 28.06.2019/ 15.10.2019  İndir
331 2019.11.04.928 ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Dr.Öğr. Üyesi Fikret BUDAK Bazı Yulaf (Avena Asativa Spp.) Danesinin Özellikleri ve Besin Değerleri 28.02.2019/ 15.10.2019  İndir
332 2019.05.02.920 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL Polimer-Sıvı Kristal Kompozit Yapılarda Morfolojik ve Elektronik Özelliklerin Katkı Oranıyla Değişiminin İncelenmesi. 28.02.2019/ 13.11.2019  İndir
333 2019.05.01.917 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Şerife Gülsün Kırankaya Melen Havzasında Yaşayan Squalius pursakensis (Hanko 1925)’te Yağ Asidi Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi 28.02.2019/ 1.07.2020  İndir
334 2019.09.04.924 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Bölümü Dr.Öğr. Üyesi ALPER BİDECİ FARKLI YÜKSEKLİKTEKİ BİNALARIN YANGIN MERDİVENLERİNİN BETONARME VE ÇELİK TAŞIYICI SİSTEM İLE YAPILMASININ MALİYET VE İNŞAAT SÜRELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 28.02.2019/ 15.10.2019  İndir
335 2019.07.03.927 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ Üstel ve Termostatik Kontrollü Yük Modellerinin Güç Sisteminde Gerilim Kararlılığı Üzerindeki Etkileri 28.02.2019/ 15.10.2019  İndir
336 2019.02.02.919 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Necmi Aksoy Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri (UBAH) Çalıştayı 28.02.2019/ 21.06.2019  İndir
337 2019.10.07.926 EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Volkan Bilir Bilimden Doğaya, Doğadan Bilime: Problemlere Çözümler Projesinin Öğrencilerin Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi 28.02.2019/ 15.10.2019  İndir
338 2019.09.04.929 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Duygu Gökce URBAN REGENERATION APPROACHES IN HISTORIC URBAN FABRIC IN ARCHITECTURAL STUDENTS’ PROPOSALS: A CASE STUDY IN YUKARI MAHALLE, AKCAKOCA 28.02.2019/ 15.10.2019  İndir
339 2019.05.04.925 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Doç. Dr. Hüseyin BUDAK Ağırlıklı Kesirli Ostrowski ve Yamuk (Trapezoid) Tipli İntegral Eşitsizlikleri 28.02.2019/ 15.10.2019  İndir
340 2019.09.04.915 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Ayşegül Kaya Suç ve Mekan İlişkisinin Araştırılması: Düzce-Kültür Mahallesi Örneği 28.02.2019/ 9.11.2020  İndir
341 2019.07.02.918 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Doç.Dr. Ali Çalhan Afet Durumları için Drone Destekli Erişim Noktası 28.02.2019/ 4.05.2020  İndir
342 2019.04.03.923 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nihal Yurteri Çetin Aggression levels and parental attitudes in preschool children 28.02.2019/ 15.10.2019  İndir
343 2019.06.02.913 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Pınar SEVİM ELİBOL Yüzey Aktif Madde İçeren Atık Suların Arıtımı 28.02.2019/ 4.05.2020  İndir
344 2019.06.06.910 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mekatronik Mühendisliği Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ 6061 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TAKIM AŞINMASI ÜZERİNE ETKİSİ 28.02.2019/ 25.12.2020  İndir
345 2019.07.04.914 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ AA 6082 Alüminyum Alaşımlarında Kesme Parametrelerinin İşlenebilirlik Üzerine Etkisinin Araştırılması 28.02.2019/ 9.11.2020  İndir
346 2019.06.05.943 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç. Dr. Ali Gürsel DP600, DP800, M1200, M1700 Tipi Yüksek Mukavemetli Sacların Kaynaklı Birleştirme Özelliklerinin ve Şekillenebilirliğinin İncelenmesi 19.04.2019/ 1.07.2020