T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.26.07.1263
2  Projenin Adı :   Gotu Kola (Centella asiatica) ve Sarı Kantaron (St. John's Wort) Bitki Ekstrelerinin Hazırlanması ve Anti-Aging Bitkisel Krem Formülasyonlarının Geliştirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Haydar Göksu
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   haydargoksu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi Elif Aydınlı
 Yüksek Lisans Öğrencisi Bayram Demir
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   1.10.2021
  1.10.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.948,98
13  Toplam Harcama :   24.760,88
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı sarı kantaron ve gotu kola bitki ekstraksiyon çalışmaları ve elde edilen ekstrelerdeki etken maddde oranlarının tespiti ve anti-aging krem formülasyonlarının oluşturulmasıdır.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmalarımızda farklı sıcaklıklarda ve metanol gibi polar bir çözücüde ekstraksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kütle verimi olarak oldukça yüksek verimlerle katı ekstreler alınmıştır. GC analizi yapıldığında içeriklerde uçucu bileşenlere rastlanmamıştır. HPLC de yapılan analizler de istenilen sonuçlara ulaşılamamıştır. Bu durumda ticari olarak temin edilen katı ekstreler üzerinden çalışmalara devam edilmiştir. Sarı kantaron ve gotu kola bitki ekstrelerinde ana etken madde olan hiperisin, asiatik asit ve madekasik asit standartları ile HPLC de gerekli analizler yaptırılmıştır. Sonuçlar bulgular bölümünde verilmiştir. Sarı kantaron bitki ekstresinde beklendiği gibi hiperisin etken maddesine rastlanmamıştır. Fakat temin edilen firmadan analiz raporu temin edilmiş ve hipeforin etken maddesi için bir oran ortaya konulmuştur. Ancak gotu kola bitkisinde her iki etken maddenin varlığı tespit edilmiştir. Sarı kantaronda hedeflenen etken maddeye ulaşılamaması etkinliğinin olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu durumu kanıtlamak amacı ile her iki ekstre ile elde edilen krem formülasyonları için fiziksel ve mikrobiyolojik testler yaptırılarak formülasyonun stabilitesi ortaya konmuştur. Elde edilen formülasyon (Deneme III) ve ayrı ayrı ekstrelerle elde edilen formülasyonlar (Deneme I ve II), toplamda 3 ayrı ürün, hücre kültürü çalışmaları için hazırlanmıştır. Beklenen her iki ekstrenin bir araya gelmesi ile sinerjik bir etkinin ortaya çıkmasıdır. Sonuçlar da beklenen bu durumu kanıtlar niteliktedir. Her iki ekstrenin de bir arada kullanıldığı formülasyonda Kollojen 1A düzeyinin daha fazla arttırıldığı ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre krem formülasyonunun uygunluğuve ilgili formülasyonun anti aging özelliğinin güçlü olduğu ortaya konulmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktıları ile ilgili makale yazma çalışmaları devam etmektedir. Dahası projenin asıl amacı bir ürün ortaya koymaktır ve bu amaç gerçekleştirilmiştir. Tüm aşamalar gerek üniversitenin analiz alt yapısı ile gerekse Akredite Laboratuvarlarda yaptırılan test ve analizlerle kanıtlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Uluslararası 13’üncü Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi'nde poster sunum olarak sunulmuştur.

  Tarih: 


  İmza: