T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.01.1249
2  Projenin Adı :   Fındık Yağının Oksidatif Stabilitesi Üzerine Propolisin Olası Koruyucu Etkilerinin Diğer Yemeklik Yağlarla Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Gülgün ÇAKMAK ARSLAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   gulguncakmak@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra GÜLŞEN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.989,90
13  Toplam Harcama :   24.460,85
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi dışında herhangi bir kuruluşla işbirliği yapılmamıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi dışında herhangi bir kuruluştan destek alınmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmanın amacı, fındık yağının kızartma işlemi sırasındaki oksidatif stabilitesini, en sağlıklı yağ olarak bilinen zeytinyağı ve ülkemizde en çok tüketilen yağlar olan ayçiçek ve mısırözü yağı ile karşılaştırmalı olarak moleküler düzeyde ortaya çıkarmak ve propolisin bu bitkisel yağların termal oksidasyonu üzerindeki muhtemel koruyucu etkisini ortaya koymaktır.
17  Projenin Çıktıları:  ATR-FTIR spektroskopisi, DTA/TGA ve TAS/TOS analizi kullanarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, fındık yağının oksidatif stabilitesini zeytinyağı, ayçiçek ve mısırözü yağı ile karşılaştıran ve propolisin bu yağlardaki koruyucu etkisini ortaya çıkaran ilk çalışmadır. Bu anlamda insan sağlığının korunmasına ve evrensel bilime katkı sağlayacaktır. Ayrıca çalışmamız, ATR-FTIR spektroskopinin kemometrik yöntemlerle birlikte yemeklik yağların oksidatif stabilitesinin ve yağlardaki antioksidan maddelerin etkinliğinin değerlendirilmesinde hızlı ve verimli bir teknik olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Sonuçlarımız, fındık yağının oksidasyona karşı en dayanıklı yağ olduğunu ve propolisin, yağların yüksek sıcaklıkta ısıtılmasını gerektiren uygulamalarda başarılı bir lipit oksidasyon inhibitörü olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Bu nedenle çalışmamız, propolisin farklı gıdalarda özellikle pişirilerek tüketilmesi gereken gıdalarda doğal bir antioksidant madde olarak kullanımı için ileride gerçekleştirilecek olan çalışmalara ışık tutacaktır. Sonuçlarımız sayesinde, fındık yağının yemeklerde ve kızartmalarda kullanımı ve propolisin yemeklik yağlarda antioksidant madde olarak kullanılması yaygınlaştırılacaktır. Bu sayede insan sağlığını tehdit eden lipit oksidasyon ürünlerinin zararlı etkileri engellenebileceği gibi fındık yağı ve propolisin içerdiği yararlı bileşikler nedeniyle sağlık üzerinde birçok olumlu etki sağlanacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Projeden elde edilen verilerle hazırlanan "Türkiye’de Yaygın Olarak Tüketilen Bitkisel Yağların Oksidatif Stabilitesinin Kızıl Ötesi Spektroskopisi ile Karşılaştırılması" başlıklı sözlü bildiri Türkiye Ondördüncü Gıda Kongresi'nde sunulmuştur.

  Tarih: 


  İmza: