T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.07.01.1079
2  Projenin Adı :   TERMİK SANTRALERDE AÇIĞA ÇIKAN ATIK UÇUCU KÜLÜN AHŞAP-PLASTİK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Memiş AKKUŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   memisakkus@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.03.2020
  25.03.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   17.851,87
13  Toplam Harcama :   17.368,75
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Bu çalışma BAP-2020.07.01.1079 numaralı Bilimsel Araştırma Projesi ile desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi’ne teşekkürlerimi sunarım.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada, uçucu küllerin ahşap-plastik kompozit malzeme içerisinde dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi sonucunda; elde edilen kompozit malzemenin fiziksel, mekanik ve termal özelliklerinin belirlenmesi, uçucu küllerden katma değerli ürünlerin elde edilmesi ve uçucu külün doğaya verdiği zararları minimum seviyelere çekilmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Projeden uluslararası yayın ve bildiri yapılacaktır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Termik santrallerden açığa çıkan uçucu küller ahşap-plastik kompozit malzeme üretiminde optimum oranlarda dolgu maddesi olarak değerlendirilebilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Projeden uluslararası yayın ve bildiri yapılacaktır.

  Tarih: 


  İmza: