T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.02.01.1300
2  Projenin Adı :   BAZI AHŞAP VERNİKLERİNİN KATMAN ÖZELLİKLERİNE FARKLI ISIL İŞLEM UYGULAMALARININ ETKİSİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Hüseyin Pelit
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   huseyinpelit@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Erol KOÇ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.03.2022
  23.03.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.880,00
13  Toplam Harcama :   14.829,85
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Sarf malzeme desteği
16  Projenin Amacı:  Proje çalışmasında; farklı yöntemlerle ve farklı sıcaklık seviyelerinde ısıl işlem görmüş ağaç malzeme yüzeylerine uygulanan değişik yapıdaki verniklerin bazı katman performans özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışma sonuçlarına göre, ThermoWood ve sıcak hava yöntemleri ile ısıl işlem görmüş örneklerde hem yüzey sertliği hem de vernik yapışma direnci benzer bulunmuştur. Yağlı ısıl işlem görmüş örneklerde ise sertlik ve yapışma direnci genel olarak daha düşüktür. Vernik uygulamaları sonrası toplam renk değişimi, sarıçam örnekler için sıcak hava yönteminde, kayın örnekler için yağlı ısıl işlem yönteminde daha yüksek gerçekleşmiştir. Parlaklık üzerinde ise ısıl işlem yönteminin etkisi önemsizdir. Ayrıca, ısıl işlem sıcaklığı artışına bağlı olarak vernik yapışma direnci ile parlaklık değerleri azalmış ve toplam renk değişimi artmıştır. Sertlik değerleri üzerinde ise ısıl işlem sıcaklığının etkisi belirgin değildir. Diğer taraftan, sentetik verniğe göre poliüretan ve su bazlı vernikte daha yüksek sertlik değerleri belirlenmiştir. Ancak, tüm ısıl işlemli örnekler için en yüksek yapışma direnci sentetik vernikte elde edilmiştir. Ayrıca, ısıl işlemli örneklerin en az renk değişimi su bazlı vernik uygulamalarından sonra tespit edilmiş olup, en yüksek parlaklık değerleri poliüretan vernik uygulamalarından sonra belirlenmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje sonuçları bilimsel açıdan literatürle karşılaştırılarak yorumlanmış ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında, TR Dizin indeksine giren 1 (bir) adet makale yayımlanmıştır. Ayrıca, ulusal kongrede sözlü sunumu yapılmış ve özet metni yayınlanmış 1 (bir) adet bildiri bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, SCI-Expanded indekste taranan bir dergiye makale gönderilmiş ve süreç devam etmektedir.

  Tarih: 


  İmza: