T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.03.1045
2  Projenin Adı :   Amanitin toksisitesinde Amanita phalloides ekstraktının etkilerinin hücre kültüründe araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Ertuğrul Kaya
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ertugrulkaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Öğr. Gör. PINAR AĞYAR YOLDAŞ
 Doktora Öğrencisi MERYEM AYDIN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   24.12.2019
  24.12.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   25.000,00
13  Toplam Harcama :   24.999,48
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İş birliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   .
16  Projenin Amacı:  Dünya üzerinde Amanita phalloides türü mantar zehirlenmelerine yönelik geçerli bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu çalışmada, büyük çoğunluğu A. phalloides kaynaklı olan zehirlenmeler için genel kabul gören bir tedavi yaklaşımı geliştirilmesi hedeflenmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Henüz projenin bir çıktısı yoktur. İleriki zamanda planlanmaktadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  .
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında yayın bulunmamaktadır. İleriki zamanda planlanmaktadır.

  Tarih: 


  İmza: