T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.02.1245
2  Projenin Adı :   Katkılı ZnO İnce Filmlerin Püskürtülerek Kaplama Tekniği ile Üretilmesi ve Perovskit Güneş Hücrelerinde Kullanılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Ahmet DEMİR
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ahmetdemir@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi Keziban Gegin
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.998,30
13  Toplam Harcama :   24.670,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş yoktur.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbrliği yapılan kuruluş olmadığı için başkaca ek bir destek yoktur.
16  Projenin Amacı:  Projede Katkılı ZnO İnce Filmlerin Püskürtülerek Kaplama Tekniği ile Üretilmesi ve Perovskit Güneş Hücrelerinde Kullanılması çalışması kapsamında püskürtme tekniği ile ZnO nanokristaİlerin yüzeyde eldesi ve bunun üzerine organik yarı iletken alıcı-verici katmanların organik ve perovskite yapıda eldesi ve son olarak minimum kontak alanlı ve yüksek verimli güneş pillerinin eldesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje soonucunda ber adet doktora tezi tamamlanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu proje ile çıkartılan doktora tezi bu konuda çalışacak bilim insanlarına ışık tutatacaktır. Özellikle sprey kapalamanın projede ve tezde özgünlüğü vurgulanmıştır. Sprey kaplama tekniği bu uygulamalarda oldukça yeni bir yöntem olmuştur. Bu yönüyle de uygulamaya aktarılması orjinalliği vardır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında yapılan doktora çalışması kapsamında tez içerisinden çıkabileceğini yüksek ihitimalle düşünüdüğümüz en az iki veya üç adet SCI yayın bulunmakatadır. Bu konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

  Tarih: 


  İmza: