T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.06.05.974
2  Projenin Adı :   TORNALAMADA KRİYOJENİK SOĞUTMA VE MİNİMUM MİKTARDA YAĞLAMANIN KESİCİ TAKIM AŞINMASI VE TİTREŞİMİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Hamit SARUHAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   hamitsaruhan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi ONUR ÖZBEK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.06.2019
  28.06.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   19.968,55
13  Toplam Harcama :   19.757,92
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Her iki kesici takım türü için de en yüksek kesme bölgesi sıcaklığı kuru kesme ortamında oluşmuştur. Kullanılan tüm kesici takımlar için MQL sistemi tüm kesme şartlarında kesme bölgesi sıcaklığını azaltmada etkili olmuştur. Diğer yandan -196°C’deki sıvı azotun kesme bölgesine ulaştırılması ile kesme bölgesi sıcaklığında önemli ölçüde düşüşler sağlanmıştır. En düşük kesme bölgesi sıcaklıkları MQL+Kry kesme ortamında oluşmuştur. MQL+Kry kesme ortamında kuru kesmeye kıyasla kesme bölgesi sıcaklığı, CVD kaplı takımlarda %39,4 ile %53,59 arasında değişen oranlarda, PVD kaplı takımlarda %38,8 ile %51,87 arasında değişen oranlarda azalmıştır. Uygulanan tüm kesme şartlarında CVD kaplı takımlara kıyasla PVD kaplı takımlarla daha düşük kesme bölgesi sıcaklığı oluştuğu görülmüştür. Kesme hızı ve ilerleme hızının artışı ile birlikte kesme bölgesi sıcaklığı da artmıştır. Kesme ortamı göz önüne alındığında, en yüksek kesici takım titreşim genlik değerleri hem CVD hem de PVD kaplı takımlarda kuru kesme ortamında ölçülmüştür. Her üç eksendeki titreşim genlik değerleri kendi aralarında değerlendirildiğinde, ilerleme yönündeki Z eksenindeki titreşim genlik değerlerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer tüm kesme ortamlarında daha düşük titreşim genlik değerleri oluşmakla birlikte en düşük kesici takım titreşim genlik değerleri MQL+Kry kesme ortamında oluşmuştur. En yüksek titreşim genlik değerlerinin ölçüldüğü Z ekseninde MQL+Kry kesme ortamında, kuru tornalamaya kıyasla CVD kaplı takımlarda %45,06 ve PVD kaplı takımlarda %52,41’lere varan oranlarda daha düşük titreşim genlik değerleri oluştuğu görülmüştür. CVD kaplı takıma kıyasla PVD kaplı takımlarla çoğu kesme şartında daha düşük kesici takım titreşim genlik değerleri ölçülmüştür. Kesme hızı ve ilerleme hızının artışı ile tüm kesici takımların titreşim genlik değerleri artmıştır. Her iki kesici takım türünde de en yüksek yüzey pürüzlülüğü değerleri kuru kesme ortamında gözlemlenmiştir. Kuru kesme ortamına kıyasla MQL, Kry ve MQL+Kry kesme ortamlarında Ra değerlerinde çok önemli miktarlarda azalma görülmüştür. En düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri MQL kesme ortamında elde edilmiştir. Ra değerlerinde, kuru kesme ortamına göre kıyaslandığında MQL kesme ortamı ile CVD kaplı takımlarla yapılan deneylerde %90,12’lere, PVD kaplı takımlarla yapılan deneylerde ise %84,77’lere varan oranlarda iyileşme sağlandığı gözlemlenmiştir. PVD kaplı takımlar CVD kaplı takımlara kıyasla tüm kesme şartlarında daha düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri sergilemiştir. Kesme hızı ve ilerleme hızının artması ile yüzey pürüzlülük değerleri de artmıştır. En yüksek kesici takım aşınması kuru kesme ortamında gözlenmiş, diğer tüm kesme ortamlarında (MQL, Kry ve MQL+Kry) daha düşük aşınma meydana gelmiştir. En düşük aşınma MQL+Kry soğutma sisteminin kullanıldığı kesme ortamında oluşmuştur. Tüm kesme şartlarında PVD kaplı takımlar CVD kaplı takımlara nazaran daha iyi aşınma performansı sergilemiştir. PVD kaplı takım CVD kaplı takıma kıyasla %40,4’lere varan oranlarda daha az aşınmıştır. Tüm kesme ortamlarında kesme hızı ve ilerleme hızının artması ile kesici takım aşınması da artmıştır. Yapılan ömür deneylerinde en düşük takım ömrü her ki kesici takım türü için de kuru kesme ortamında görülmüştür. MQL, Kry ve MQL+Kry kesme ortamları kesici takım ömrünü artırmada etkili olmuştur. Hem CVD hem de PVD kaplı takımlarda en uzun takım ömrü MQL+Kry kesme ortamında elde edilmiştir. MQL+Kry ile işlemede, kuru kesmeye kıyasla CVD kaplı takımda %500 oranda, PVD kaplı takımda %266 oranında ömür artışı sağlanmıştır. PVD kaplı kesici takımlar CVD kaplı kesici takımlara göre tüm işleme şartlarında daha yüksek takım ömrü sergilemiştir. Yüksek basınç ve soğutmanın etkisi ile Kry ve MQL+Kry kesme ortamlarında kuru tornalamaya kıyasla talaşların boyutları ve talaş kıvrılma yarıçapları küçülmüştür.
17  Projenin Çıktıları:  Her iki kesici takım türü için de en yüksek kesme bölgesi sıcaklığı kuru kesme ortamında oluşmuştur. Kullanılan tüm kesici takımlar için MQL sistemi tüm kesme şartlarında kesme bölgesi sıcaklığını azaltmada etkili olmuştur. Diğer yandan -196°C’deki sıvı azotun kesme bölgesine ulaştırılması ile kesme bölgesi sıcaklığında önemli ölçüde düşüşler sağlanmıştır. En düşük kesme bölgesi sıcaklıkları MQL+Kry kesme ortamında oluşmuştur. MQL+Kry kesme ortamında kuru kesmeye kıyasla kesme bölgesi sıcaklığı, CVD kaplı takımlarda %39,4 ile %53,59 arasında değişen oranlarda, PVD kaplı takımlarda %38,8 ile %51,87 arasında değişen oranlarda azalmıştır. Uygulanan tüm kesme şartlarında CVD kaplı takımlara kıyasla PVD kaplı takımlarla daha düşük kesme bölgesi sıcaklığı oluştuğu görülmüştür. Kesme hızı ve ilerleme hızının artışı ile birlikte kesme bölgesi sıcaklığı da artmıştır. • Kesme ortamı göz önüne alındığında, en yüksek kesici takım titreşim genlik değerleri hem CVD hem de PVD kaplı takımlarda kuru kesme ortamında ölçülmüştür. Her üç eksendeki titreşim genlik değerleri kendi aralarında değerlendirildiğinde, ilerleme yönündeki Z eksenindeki titreşim genlik değerlerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer tüm kesme ortamlarında daha düşük titreşim genlik değerleri oluşmakla birlikte en düşük kesici takım titreşim genlik değerleri MQL+Kry kesme ortamında oluşmuştur. En yüksek titreşim genlik değerlerinin ölçüldüğü Z ekseninde MQL+Kry kesme ortamında, kuru tornalamaya kıyasla CVD kaplı takımlarda %45,06 ve PVD kaplı takımlarda %52,41’lere varan oranlarda daha düşük titreşim genlik değerleri oluştuğu görülmüştür. CVD kaplı takıma kıyasla PVD kaplı takımlarla çoğu kesme şartında daha düşük kesici takım titreşim genlik değerleri ölçülmüştür. Kesme hızı ve ilerleme hızının artışı ile tüm kesici takımların titreşim genlik değerleri artmıştır. • Her iki kesici takım türünde de en yüksek yüzey pürüzlülüğü değerleri kuru kesme ortamında gözlemlenmiştir. Kuru kesme ortamına kıyasla MQL, Kry ve MQL+Kry kesme ortamlarında Ra değerlerinde çok önemli miktarlarda azalma görülmüştür. En düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri MQL kesme ortamında elde edilmiştir. Ra değerlerinde, kuru kesme ortamına göre kıyaslandığında MQL kesme ortamı ile CVD kaplı takımlarla yapılan deneylerde %90,12’lere, PVD kaplı takımlarla yapılan deneylerde ise %84,77’lere varan oranlarda iyileşme sağlandığı gözlemlenmiştir. PVD kaplı takımlar CVD kaplı takımlara kıyasla tüm kesme şartlarında daha düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri sergilemiştir. Kesme hızı ve ilerleme hızının artması ile yüzey pürüzlülük değerleri de artmıştır. • En yüksek kesici takım aşınması kuru kesme ortamında gözlenmiş, diğer tüm kesme ortamlarında (MQL, Kry ve MQL+Kry) daha düşük aşınma meydana gelmiştir. En düşük aşınma MQL+Kry soğutma sisteminin kullanıldığı kesme ortamında oluşmuştur. Tüm kesme şartlarında PVD kaplı takımlar CVD kaplı takımlara nazaran daha iyi aşınma performansı sergilemiştir. PVD kaplı takım CVD kaplı takıma kıyasla %40,4’lere varan oranlarda daha az aşınmıştır. Tüm kesme ortamlarında kesme hızı ve ilerleme hızının artması ile kesici takım aşınması da artmıştır. • Yapılan ömür deneylerinde en düşük takım ömrü her ki kesici takım türü için de kuru kesme ortamında görülmüştür. MQL, Kry ve MQL+Kry kesme ortamları kesici takım ömrünü artırmada etkili olmuştur. Hem CVD hem de PVD kaplı takımlarda en uzun takım ömrü MQL+Kry kesme ortamında elde edilmiştir. MQL+Kry ile işlemede, kuru kesmeye kıyasla CVD kaplı takımda %500 oranda, PVD kaplı takımda %266 oranında ömür artışı sağlanmıştır. PVD kaplı kesici takımlar CVD kaplı kesici takımlara göre tüm işleme şartlarında daha yüksek takım ömrü sergilemiştir. • Yüksek basınç ve soğutmanın etkisi ile Kry ve MQL+Kry kesme ortamlarında kuru tornalamaya kıyasla talaşların boyutları ve talaş kıvrılma yarıçapları küçülmüştür.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Projeden yapılan bilimsel çalışmaların (Tez ve Makale) literatüre kazandırılması.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Özbek, O., & Saruhan, H. (2020). The effect of vibration and cutting zone temperature on surface roughness and tool wear in eco-friendly MQL turning of AISI D2. Journal of Materials Research and Technology.9 83) 2762-2772

  Tarih: 


  İmza: