T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.06.01.1023
2  Projenin Adı :   Suyun Kaldırma Kuvvetinden Faydalanarak Enerji Üretimi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Resul KARA
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   resulkara@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   21.10.2019
  21.10.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.500,00
13  Toplam Harcama :   22.127,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Durgun suyun kaldırma kuvvetinden faydalanarak içi nitrojen gazı ile doldurulmuş balonların monte edildiği çarklar serisinin döndürülmesi ve dönme hareketinin aktarıldığı bir mil yardımıyla enerji elde edilebilir. Dönme hareketi çeşitli kullanım alanlarında faydalı amaçlar için değerlendirilebilir. Bir türbin döndürülüp elektrik enerjisi üretilebilir, bir imalat tezgahı çalıştırılabilir. Bu proje kapsamında elde edilen dönme hareketinin tork hesapları yapılarak bir türbin vasıtasıyla elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmektir. 1 metreküp su ihtiva eden özel tasarımlı bir havuzda, balonların suya batış ve çıkış yönlerinde özel tasarım uygulayarak 1 KVA elektrik enerjisi üretilmesi amaçlanmaktadır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında fikri oluşturan düzeneğin tasarımı yapılmış, montaj için çizimler yapılmıştır. Deney düzeneğinin montajı yapılarak 13 devir/dakika dönüş hızına ulaşılmıştır. Proje fikrinden paten başvurusu yapılmış, üç patentlenebilirlik unsurunun ikisinden yeterli değerlendirme almıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje sonucunun bilime aktarılması için paten başvurusu yapılmıştır. Faydalı model başvurusu yapılması planlanmaktadır. Uygulamaya aktarılması için iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında henüz yayın yapılmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: