T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.08.05.1083
2  Projenin Adı :   Düzce Üniversitesi Fikri Mülkiyet Portföyünün Lisanslama ve Ticarileştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Özkan ŞAHİN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ozkansahin@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Öğr. Gör. Lokman ATİK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.03.2020
  25.03.2023
9  Proje Süresi :   36
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   30.000,00
12  Projenin Bütçesi :   150.000,00
13  Toplam Harcama :   129.310,30
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Proje kapsamında Düzce Üniversitesi'nin fikri mülkiyet portföyünün geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için patent vekili firmalardan hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği kapsamında fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi ve geliştirilmesi için danışmanlık desteği alınmıştır.
16  Projenin Amacı:  Proje Düzce Üniversitesinin Fikri Mülkiyet portföyünün geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Projenin en önemli çıktısı Düzce Üniversitesinin fikri mülkiyet portföyünün genişletilmiş olmasıdır. Bir diğer önemli çıktısı ise ticarileştirme aşamasında katılım sağlanan fuarlardan ödüller alınmasıdır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktıları patent, faydalı model, marka ve tasarım gibi somut ürünlerdir. Bu kapsamda söz konusu ürünler bilimsel bilginin sanayiye aktarımında en önemli somut çıktılar olmaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında patent, faydalı model, marka ve tasarım gibi yayınlar gerçekleştirilmiştir.

  Tarih: 


  İmza: