T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.04.02.1132
2  Projenin Adı :   Deneysel Kolon Anastomozu Modelinde “Plantago Major” ve “Hiperbarik Oksijen” Tedavisinin Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkileri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Mehmet YAŞAR
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   mehmetyasar@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. GÜL KÖKSAL BULUM
 Prof.Dr. MEHMET YAŞAR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.11.2020
  23.11.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   5.924,86
13  Toplam Harcama :   5.403,04
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   .
16  Projenin Amacı:  Yara iyileşmesine olumlu etkileri olduğu bilinen Plantago major ekstraktının kolon anastomoz iyileşmesi üzerindeki etkilerini araştırmayı planladık. Plantago major ekstraktının kolon anastomoz iyileşmesine olumlu etkisi olduğu bilinen hiperbarik oksijen tedavisiyle karşılaştırmalı ve kombine olarak anastomoz iyileşmesine etkisini görmeyi planladık.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmamızda deney gruplarında doku hidroksiprolin düzeyinin artmasına rağmen görülen kan hidroksiprolin düzeylerindeki anlamlı azalma hücre düzeyinde sentezlenen hidroksiprolinin yara rejenerasyonu için ekstraselüler alana geçişiyle açıklanmaktadır ve uygulanan tedavilerle yara rejenerasyonunun arttığını desteklemektedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışmamızdan yola çıkılarak Plantago Majör ve Hiperbarik Oksijen tedavilerinin ve bu iki tedavinin kombine halde uygulanmasının etkinliği üzerine farklı çalışmaların yapılabileceği düşünülmüştür. Farklı çalışmalarda farklı konsantrasyonlarda Plantago Majör tedavisi verilerek Plantago Majörün daha büyük örneklem gruplarında doza bağlı etkinliğinin çalışılabileceği, Hiperbarik Oksijen tedavisiyle karşılaştırmalı olarak etkisinin karşılaştırılabileceği düşünülmüştür.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  .

  Tarih: 


  İmza: