T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.03.984
2  Projenin Adı :   Düzce İli Yasaklı Madde Analiz Sonuçlarının Güvenilirliğinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Ertuğrul Kaya
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ertugrulkaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi NURİ CENK COŞKUN
 Öğr. Gör. NESLİHAN ŞİRİN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.06.2019
  28.06.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   491.000,00
13  Toplam Harcama :   490.289,76
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yoktur
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yoktur
16  Projenin Amacı:  Yasaklı madde bağımlılığı bütün toplumların karşılaştığı, son yıllarda da madde kullanımına bağlı hastalıkların, morbitenin ve mortalitenin artmasına sebep olan, en önemli halk sağlığı problemlerindendir. Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle yasa dışı olarak yasaklı maddeler yayılmakta ve bu problemin çözülmesi için bu konunun tıbbi, hukuki, sosyal, güvenlik boyutları ve risk etmenleri ile birlikte ortaya konması gerekmektedir. Yasaklı madde analizlerinin immünokromatografik test yöntemleriyle yapılabilmesi mümkün olmakla birlikte kesin doğruluk ve hassas ölçümlerinin yapılabilmesi için LC/MS/MS ve GC/MS gibi analitik cihazların kullanımı daha uygundur. İmmünokromatografik kart test yöntemiyle başlayan yasaklı madde araştırma süreci, Düzce Üniversite'sinin analitik laboratuvar alt yapısı oluşturulmasına olanak sağlamasıyla Düzce ili ve çevre bölgesinde yasaklı maddelerin tespitine imkan sağlanmıştır. Düzce ilinde yasaklı madde analizi yıllık 2000 dolayında başvuranıyla sadece Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı laboratuvarında enzim-immünuassay tabanlı otoanalizör ile yapılmaktadır. Bu proje kapsamında LC/MS/MS ve GC/MS analitik cihazları kullanılarak cihazların konfirmasyonları yapılması planlanmakta, Düzce ili ve bulunduğu bölgedeki yasaklı madde analiz güvenilirliği doğrulaması amaçlanmaktadır.
17  Projenin Çıktıları:  Sonuç raporunda açıklanmıştır
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Henüz yoktur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yoktur.

  Tarih: 


  İmza: