T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.05.02.1054
2  Projenin Adı :   Kuantum Nokta Katkılı Polimer/Sıvı Kristal Kompozit Yapıların Elektro-Optik ve Dielektrik Karakterizasyonu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   oguzkoysal@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Serkan Balcı
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.02.2020
  25.02.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   9.978,67
13  Toplam Harcama :   8.793,52
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Bu projede polimer ve sıvı kristal yapı bir araya getirilerek polimer sıvı kristal kompozit yapıların oluşturulması planlanmıştır. Bu kompozit yapılar daha sonra kuantum nokta katkılandırılarak kuantum nokta katkılı polimer sıvı kristal kompozit yapısı elde edilecektir. Oluşturulan yapıların elektro-optik ve dielektrik özellikleri belirli voltaj ve frekans aralıklarında incelenerek, kuantum nokta yapısının polimer sıvı kristal kompozit yapı üzerine etkisi belirlenecektir. Oluşturulacak kuantum nokta katkılı polimer sıvı kristal kompozit yapının literatüre ve bu alanda yapılacak yeni tez çalışmalarına katkı sağlamasının yanında, elektro-optik görüntüleme amaçlı cihaz tasarımı için bir alt yapı oluşturması da beklenmektedir.
17  Projenin Çıktıları:  Oluşturulan saf PDSK yapıya katkılanan KN sonucu moleküler düzenlenimin artması ile faz geçiş sıcaklığı yükselmiştir. PDSK yapının damlacık boyutu ve moleküler tepki süresi, KN katkısıyla oluşan PDSK KN kompozit yapıda artış göstermiştir. Bu artışa sebep olarak, moleküller arası oluşan sürtünme ve yeni yapının sürtünmeye bağlı olarak viskozite değerinin artması olarak görülmüştür. İncelenen yapılara ait eşik voltajı parametresi PDSK kompozit yapıya KN katkılanması sonucu azalmıştır. İncelenen yapıların zıtlık oranı voltaja bağlı geçirgenlik grafiklerinden saf PDSK için 201, PDSK KN kompozit yapı için ise 34 olarak bulunmuştur. İncelenen PDSK KN yapıda net dipol momentin moleküler etkileşimler dolayısı ile artışı kompozit yapının değerini saf PDSK ye göre bir miktar artırmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Elde edilen sonuçlardan, KN katkılı PDSK kompozitlerin sıvı kristal ve polimer tabanlı cihaz teknolojisine dayalı yeni ve işlevsel cihazların geliştirilmesinde önemli bir öngörü sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan bu proje çalışmasının elektro optik görüntüleme tabanlı cihaz uygulamaları konusunda çalışacak araştırmacılara yeni ufuklar sunacağını da düşünmekteyiz.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  yok

  Tarih: 


  İmza: