T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2023.02.03.1416
2  Projenin Adı :   Yonga Levha Üretiminde Atık Kağıtların Değerlendirilme Olanaklarının Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Cengiz GÜLER
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   cengizguler@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra Üçüncü
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.08.2023
  7.08.2024
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   18.670,00
13  Toplam Harcama :   18.669,20
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Proje için herhangi bir kurum yada kuruluşla işbirliği yapılmamıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği Yapılan Kuruluş desteği bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada, hammadde kaynaklarımızın rantabl değerlendirilmesi çerçevesinde, geri dönüşümle tekrar yeni bir ürüne dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla belli oranlarda atık ofis kırpıntı kağıtlar yonga levha üretimi için hammadde kaynağı olarak kullanılmıştır. Laboratuar ortamında üretilen kompozit malzemenin bazı teknolojik (fiziksel ve mekanik) özellikleri incelenmiştir. Kompozit levha üretiminde tutkal olarak üre formaldehit, sertleştirici olarak amonyum klorür kullanılmıştır. Levha üretimi % 0, % 10, % 20, %30, %40, %50 oranlarında ofis atık kırpıntı kağıtlardan oluşmuş olup fabrikadan temin edilen normal endüstriyel odun yongaları ile karıştırılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla ofis atığı olarak ortaya çıkan kağıtların kırpıntı haline getirilerek, belli oranlarda endüstriyel odun yongaları ile harmanlanarak yongalevha üretimine uygunluğu yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece her yıl geri dönüşüm için toplanan, nakledilen, depolanan, ağır kimyasallarla muamele edilip oldukça yüksek maliyetlerle geri dönüştürülmeye çalışılan materyalin orman ürünleri endüstrisinde hammadde kaynağına destek olarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Kompozit levhalar, ilgili TS-EN standartlarına göre bazı teknolojik özellikleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, kırpılmış ofis kağıt parçacıklarının levha üretiminde % 20 oranına kadar değerlendirilmesi mümkün olduğu görülmüştür. Kaynakların geri dönüşümle tekrar ürüne dönüştürülmesi, levha sektöründe üretim maliyetlerini kısmen azaltabileceği için çevresel ve ekososyal açıdan katkılar sağlayabilir.
17  Projenin Çıktıları:  Kompozit levhalar, ilgili TS-EN standartlarına göre bazı teknolojik özellikleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, kırpılmış ofis kağıt parçacıklarının levha üretiminde % 20 oranına kadar değerlendirilmesi mümkün olduğu görülmüştür. Kaynakların geri dönüşümle tekrar ürüne dönüştürülmesi, levha sektöründe üretim maliyetlerini kısmen azaltabileceği için çevresel ve ekososyal açıdan katkılar sağlayabilir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Ülkemizde yonga levha sektrünün günlük kurulu kapasite miktarı yaklaşık 23.000 m3' tür. 40 kadar fabrika mevcut olup yıllık kurulu kapasitesi toplam 16 milyon m3'tür. Buna göre yıllık yaklaşık 25 milyon ton kadar hammaddeye ihtiyaç söz konusu olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle Odunsu yapıdaki her türlü kaynağın kullanılması kaçınılmazdır. Ayrıca sözkonu atık malzemelerin yakılmayarak atmosfere salınmaması nedeniyle karbonun tutulumu da sağlanmaktadır. Özellikle geri dönüşüm yolu ile tekrar kağıt ürünlerine dönüştürülmeyen kaynakların levhanın orta ve iç kısımlarında belli oranlarda değerlendirilmesi fabrika otomasyonunda mümkün görülmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  GULER C, UCUNCU B. PARTICLEBOARD PRODUCTION FROM WASTE SCRAP PAPER, Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-V December 10-12, 2023 / Baku, Azerbaijan p. 493-503

  Tarih: 


  İmza: