T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.07.02.937
2  Projenin Adı :   Nesnelerin İnterneti Teknolojisi Kullanılarak Akıllı Tarım Uygulaması Geliştirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. İbrahim Yücedağ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ibrahimyucedag@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet Erol KALKIŞIM
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.04.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   5.984,96
13  Toplam Harcama :   5.452,19
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan bir kuruluş yoktur.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yoktur.
16  Projenin Amacı:  Nesnelerin İnterneti Teknolojisi Kullanılarak Akıllı Tarım Uygulaması Geliştirilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Nesnelerin İnterneti Teknolojisi Kullanılarak Akıllı Tarım Uygulaması Geliştirilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Nesnelerin İnterneti Teknolojisi Kullanılarak Akıllı Tarım Uygulaması Geliştirilmiş ve bir yayın yayınlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Bir adet yayın yayınlanmıştır.

  Tarih: 


  İmza: