T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.03.1197
2  Projenin Adı :   Bağırsak Mikrobiyotasının Multipl Skleroz Hastalığı Aktivitesine Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Şengül CANGÜR
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sengulcangur@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Banu Hümeyra Keskin
 Arş.Gör.Dr. Alper Aziz Hüdai Ayaslı
 Arş.Gör.Dr. Pelin Duran
 Doç.Dr. Şengül Cangür
 Prof.Dr. Cihadiye Elif Öztürk
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.990,00
13  Toplam Harcama :   24.000,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Mali destek
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada multiple sklerozlu (MS) hastaların bağırsak flora elemanlarının ve bulunma oranlarının ortaya konması ve sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırılması amaçlandı.
17  Projenin Çıktıları:  Alfa diversity indekleri ve Beta diversityi açısından gruplar arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmadı (p>0.05). Gut mikrobiyata kompozisyonu açısından grupları ayırmada 22 taxonun önemli olduğu belirlendi.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktısı bilimsel çalışmaya dönüştürülmüştür.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Hakem değerlendirmesindedir.

  Tarih: 


  İmza: