T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.05.05.978
2  Projenin Adı :   Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası _Prof.Dr.Haluk İpekten Anısına-
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Eda TOK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   edatok@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi Eda TOK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.06.2019
  28.06.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   21.800,00
13  Toplam Harcama :   11.291,40
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Klasik Türk edebiyatı çalışmalarının öncü isimlerinden olan Prof. Dr. Haluk İpekten’in metin neşri ve metin şerhi konularında yaptığı ve yürüttüğü çalışmalar temele alınarak günümüz klasik Türk edebiyatı araştırmacılarının bir araya getirilerek bu edebiyatın ses ve anlam dünyasına dair katkıların sağlanması.
17  Projenin Çıktıları:  1. Prof. Dr. Haluk İpekten edebiyata katkılarının görülmesi 2. Klasik Türk edebiyatının anlam ve ses dünyası üzerine çalışmalar yapılması 3. Klasik Türk edebiyatı çalışmalarına yeni yaklaşımlar getirmesi 4. Sempozyum bildirilerinin kitaplaştırılarak daha geniş kitleye ulaşması
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  1. Klasik Türk Edebiyatı çalışmalarında önemli katkısı olan Prof. Dr. Haluk İpekten’i anıldı 2. Klasik Türk edebiyatı çalışmalarına katkıda bulunuldu. 3. Alanında uzman hocaları bir araya getirip yeni fikirler ortaya konuldu. 4. Sempozyumda elde edilen veriler yayın haline getirilerek geniş kitlelere ulaştırıldı.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editörler: İlhan GENÇ, Metin AKKUŞ, Düzce Üniversitesi Yayınları, 2020.

  Tarih: 


  İmza: