T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.05.02.1103
2  Projenin Adı :   Polimer/Sıvı Kristal Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   oguzkoysal@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. Kadir Gökşen
 Prof.Dr. İsmail Ercan
 Doç.Dr. Hatice Gülay Algül
 Arş.Gör. Gülsüm Kocakülah
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.07.2020
  13.07.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   46.943,70
13  Toplam Harcama :   44.987,50
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Bu projede, kolesterik sıvı kristal ve polimerde dağıtılmış kolesterik sıvı kristal kompozit yapılarının üretimi gerçekleştirilerek düşük ve yüksek voltaj aralığında frekansa bağlı olarak incelenen yapıların elektro-optik karakterizasyonu gerçekleştirilecektir.
17  Projenin Çıktıları:  Bu projede, kolesterik sıvı kristal ve polimerde dağıtılmış kolesterik sıvı kristal kompozit yapılarının üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimi gerçekleştirilen kolesterik sıvı kristal yapıya azo boya katkılanmış ve akıllı pencere sistemlerinde kullanılması planlanan bir kompozit malzeme geliştirilmiştir. Bu kompozit malzemelerin elektro-optik ve dielektrik özellikleri geniş bir voltaj ve frekans aralığında incelenmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Literatürde, sıvı kristal ve polimer malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş PDLC ve PSLC kompozit yapıların ve bu kompozit yapılara farklı katkı malzemeleri eklenmesi ile oluşturulan kompozitlerin elektro-optik, dielektrik ve morfolojik özelliklerine yönelik hatırı sayılır bir boşluk olduğu görülmüştür. Projede, oluşturulan PDLC ve PSLC kompozit malzemelerin elektro-optik, dielektrik ve morfolojik özelliklerinde önemli ölçüde iyileştirmeler sağlanmış, bu kapsamda literatüre ve optoelektronik cihaz teknolojisine önemli ölçüde katkı sağlanmıştır. Ayrıca proje çalışmalarından elde edilen sonuçlar SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanarak ülkemiz bilimine de katkı sağlandığı düşünülmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  [1] G. Kocakülah, M. Yıldırım, O. Köysal, İ.Ercan, “Influence of UV light intensity on dielectric behaviours of pure and dye-doped cholesteric liquid crystals”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 31, 22385-22397, 2020. [2] G. Kocakülah, O. Köysal, A. Kahyaoğlu, “Electro-optical Performance Investigation of Cholesteric Liquid Crystal Containing Azo Dye: Light Shutter Device Application”, Journal of Electronic Materials, 50, 497-510, 2021.

  Tarih: 


  İmza: