T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.03.1052
2  Projenin Adı :   ''Akciğer kanseri tanısı almış hastalarda Nucleolin, nucleophosmin ve UBTF gen ekspresyonlarının değerlendirilmesi''
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç.Dr. Onur EŞBAH
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   onuresbah@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. Recep ERÖZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   24.12.2019
  24.12.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   25.000,00
13  Toplam Harcama :   24.815,61
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi BAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi BAP
16  Projenin Amacı:  Akciğer kanserli hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası nükleolin, nükleofosmin ve UBTF düzeyleri incelenmiştir. Böylece bu molekül düzeylerinin takip ve tedavide erken markır olarak kullanılıp kullanılmayacağı, akciğer kanserinde prognoz hakkında bilgi verip vermeyeceği ve tedavide uygulanan kemoterapötik ajanların tedavi başarısı hakkında bilgi edinilebilmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Yüksek NCL, NPM, UBTF gen ekspresyon düzeylerinin kötü prognoz ve kötü tedavi yanıt ile ilişkili bulundu. Konunun aydınlatılabilmesi için daha büyük hasta grupları ile araştırılmaya devam edilmesine ihtiyaç vardır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  yayın aşamasındadır
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  yayın aşamasındadır

  Tarih: 


  İmza: