T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.04.03.1095
2  Projenin Adı :   Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Nükleolin, Nükleofosmin, PTN Düzeylerinin Belirlenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç.Dr. Onur EŞBAH
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   onuresbah@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. GÜL AKIN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.07.2020
  13.07.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   16.330,98
13  Toplam Harcama :   7.290,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Akciğer kanseri tüm dünyada kanserlerden ölümlerin en sık sebebidir. Akciğer kanserlerinin yaklaşık %85ini küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (KHDAK) oluşturmaktadır. Bu çalışmada Serum pleitropin(PTN), nükleolin(NCL), nükleofosmin(NPM) düzeylerinin akciğer kanserinde tanı, takip ve tedavide, prognoz tayinini ve tedavi yanıtı değerlendirilmesinde belirteç olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmamız KHDAK hastalarında serum NCL ve NPM düzeylerinin bakıldığı ilk çalışmadır. Yüksek serum NCL, NPM, PTN düzeylerinin kötü prognoz, kötü tedavi yanıtı ve düşük sağkalımı ile ilişkili bulundu.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Akciğer kanseri tanılı hastalarda serum NCL, NPM, PTN düzeylerinin değerlendirilmesi sayesinde sağlık personelinin iş gücü kaybını azalacağını, görüntüleme sıklığının azalacağını, prognoz göstergesi olabileceğini, tedavi değişimi veya devamı konusunda klinisyene yardımcı olabilecek ve yol gösterici bir belirteç olabileceğini düşünmekteyiz.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  henüz yayın aşamasında

  Tarih: 


  İmza: