T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.03.1252
2  Projenin Adı :   Efervesan İlaç Tabletleri ve Gıdalarda Bulunan Boyar Maddelerin Derin Ötektik Çözücü Destekli Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon Yöntemi ile Tayini
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sezensivrikaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi ASLIHAN DALMAZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.09.2022
9  Proje Süresi :   13
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   3.450,00
12  Projenin Bütçesi :   86.656,75
13  Toplam Harcama :   85.858,69
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği Yapılan Kuruluş yoktur.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği Yapılan Kuruluş Desteği alınmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Proje kapsamında kullanılması hedeflenen en uygun derin ötektik çözücü veya çözücüleri belirlemek maksadıyla farklı oranlarda ve farklı türlerde birçok derin ötektik çözücü sentezlenmiştir. Sentezleri gerçekleştirilen bu derin ötektik çözücülerin yapıları aydınlatılacak ve fiziksel-kimyasal parametrelerindeki bazı değişimler uygun analiz cihazları ile incelenmiştir. Çalışma kapsamında incelenecek olan boyar maddelerin UV-VIS spektrofotometre (ultraviyole-görünür bölge spektroskopi) cihazında spektroskopik özellikleri ve kromatografik davranışlarının incelenecek ve belirlenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında önerilmiş olan sıvı-sıvı mikroekstraksiyon tekniğinin optimizasyon çalışmaları yapılarak çalışma şartları belirlenmiştir. Bunlar; pH, santrifüj süresi, numune hacmi, seyreltme çözücü türü ve hacmi gibi parametreleri içermektedir. Daha sonra geliştirilen yöntem veya yöntemlerin gerçek örneklere uygulanması ile yapılacak olan çalışmanın doğruluğu ve güvenilirliği kanıtlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmada, efervesan ilaç tabletleri ve gıda örneklerinden boyar maddelerin ekstraksiyonu ve tayini vorteks/ultrasonik banyo destekli mikroekstraksiyon tekniğiyle yeni ve toksik olmayan maddeler olan derin ötektik çözücülerle gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle diğer çalışmalara kıyasla sunduğu avantajlara (çalışma süresi, maliyet gibi) binaen katacağı özgünlük bir hayli fazla olduğu görülmüştür.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Ayrıca bu çalışmanın uluslararası dergilerde yayınlanma potansiyeli yüksek olup proje önerisinde belirtilen amaçlara ulaşılması durumunda bilimsel etkinlik çerçevesinde ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtılması adına fayda sağlanması ve iş planındaki hedeflere ulaşılması durumunda ise ülkemiz adına ekonomik katkısının yanı sıra alternatif olarak yeni materyallerin elde edilmesi ve söz konusu alanlarda kalite artırmaya yönelik sonuçların alınması kaçınılmaz olmuştur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje sonucunda elde edilen veriler ile SCI indekslerde taranan bir dergide yayın yapılmıştır.

  Tarih: 


  İmza: