T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.06.02.913
2  Projenin Adı :   Yüzey Aktif Madde İçeren Atık Suların Arıtımı
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Pınar SEVİM ELİBOL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   pinarsevim@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra GÖKMEN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.02.2019
  28.02.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   5.957,50
13  Toplam Harcama :   5.456,32
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bu proje TÜBİTAK ve Eczacıbaşı profesyonel ile birlikte yürütülmüştür.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Bu tez çalışması, TÜBİTAK 115Y797 nolu ‘Endüstriyel Çamaşırhanelerde Atık Suyun Geri Kazanımına Yönelik Arıtım Süreçlerinin Geliştirilmesi’ başlıklı 1003 projesi ile desteklenmiştir. Bu tez çalışması kapsamında kullanılan atıksular Eczacıbaşı profesyonelden temin edilmiştir.
16  Projenin Amacı:  Çamaşırhaneler, otel, restoran ve hastane gibi kurumlara hizmet veren, yüksek hacimde su kullanan ve buna bağlı olarak da yüksek oranda atık su oluşumuna neden olan işletmelerdir. Gri su sınıfında olan bu atık sularda askıda katı madde, Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Toplam Organik Karbon (TOK), renk, iletkenlik ve pH parametreleri ön plana çıkmaktadır. Arıtıldıktan sonra tekrar prosesin farklı aşamalarında kullanılma potansiyeline sahip olan bu sular, deşarj edilmektedir. Biyolojik, fiziksel ve kimyasal arıtma yöntemleri gibi geleneksel arıtma yöntemleri çamaşırhane atık sularının arıtımında askıda katı madde, yüzey aktif madde ve renk gideriminde yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple atık su arıtımında daha güvenli, etkili ve çevre dostu olduğundan ileri arıtma yöntemleri tercih edilmesi gerekmektedir. Bu yöntemler arasından çamaşırhane atık suların arıtımında elektrokoagülasyon ve elektroflotasyon tercih edilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışma kapsamında, elektrokoagülasyon yöntemi ile yapılan çamaşırhane atık sularının arıtımı incelenmiştir. Laboratuvar çalışmaları sonucunda pH, akım yoğunluğu ve işlem süresi gibi parametrelere bağlı olarak yüzey aktif maddeler, renk ve bulanıklık giderim verimleri elde edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çamaşırhane atık suyunda elektrokoagülasyon yöntemi ile kirleticilerin belirgin bir şekilde uzaklaştırıldığı kanıtlanmıştır. Bu çalışma ile çamaşırhane atık suyunun arıtılabilirliği ve geri kazanım potansiyeli incelenmiş olup, çamaşırhaneler için su standartları göz önünde bulundurularak atık su ve arıtılmış olan suya yapılan analizlerin sonuçlarına göre geri kazanım potansiyeli gözlenmiştir. Deneysel çalışmalara ve yapılan analiz sonuçlarına göre yöntemin çamaşırhane atık sularının arıtımı ve geri kazanımı için uygulanabilirliği gözlenmiştir. Bu çalışma ile çamaşırhane atık sularının arıtımı için kullanılan yöntemlerdeki literatür açığı giderilmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Anatoli Dimoglo, Pınar Sevim Elibol, Özge Dinç, Kübra Gökmen, Hakkı Erdoğan, Electrocoagulation/electroflotation as a combined process for the laundry wastewater purification and reuse, Journal of Water Process Engineering, 2019

  Tarih: 


  İmza: