T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.02.02.1174
2  Projenin Adı :   İnsansız Hava Aracı İle Orman Yolu Kazı ve Dolgu Hacimlerinin Belirlenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Yılmaz TÜRK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   yilmazturk@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Harun CANYURT
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   12.423,69
13  Toplam Harcama :   3.654,56
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır. Proje sadece DÜBAP tarafından desteklenmiştir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Bu tez çalışmasının amacı; 1-İHA teknolojisinin orman yolu kazı ve dolgu hacimlerinin belirlenmesinde kullanılabilirliğinin incelenmesi, 2-İHA teknolojisi ile orman yolu hakediş (olur) kazı miktarlarının belirlenmesi, 3-İHA ve arazi ölçüm veri sonuçlarının karşılaştırılması,4. İHA görüntülerinden zemin klaslarının tespit edilmesidir.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışma sonucunda geleneksel yöntemin dışında ilk defa kullanılan İHA kullanım yöntemiyle kazı ve dolgu hacimleri belirlenmiştir. Zemin klasları bu yöntemle daha gerçekçi sonuçlar ile tespit edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışma sonucunda; İHA kullanılarak hakediş kazı miktarı ve kazı şevi zemin klasları gözlemlere dayanan geleneksel yönteme göre daha hassas bir şekilde belirlenmiş ve iş yükü de azalmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde bir paylaşım sağlayan hakemli bir dergi olan Ormancılık Araştırma Dergisinde bir makale yayımlanmıştır ve DÜBAP sistemine yüklenmiştir.

  Tarih: 


  İmza: