T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.26.07.1280
2  Projenin Adı :   Yeni Yöntemle Sentezlenen Tetrazol Türevlerinin Tirozinaz Enzimi Üzerindeki Etkinliğinin İncelenmesi ve Krem Formülasyonunda Etken Madde Olarak Kullanılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Haydar Göksu
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   haydargoksu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi Elif AYDINLI
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2022
  6.07.2023
9  Proje Süresi :   18
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.994,33
13  Toplam Harcama :   9.280,62
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Proje çalışmasında amacımız tek kademede aromatik aldehit türevlerinden yola çıkılarak 5-substitue-1H-tetrazol türevlerinin PdAlO(OH) nanopartikülü etkisinde sentezlemek ve tirozinaz enzim aktivitesini gösteren yeni bir kozmetik ürünü ortaya koymaktır.
17  Projenin Çıktıları:  -İlgili katalizör eşliğinde geliştirilen yöntemle 12 tetrazol türevi sentezlenmiştir. -Sentezlenen 12 bileşik üzerinde yapılan tirozinaz aktivite çalışmaları sonucu 3-(3,4-diklorofenil)-2-(1H-tetrazol-5-il)akrilonitril (43) bileşiğinin inhibisyonda en etkili bileşik olduğu tepit edilmiş ve IC50 (45 µM) değeri ortaya konmuştur. -IC50 değeri kullanılarak krem formülasyonları üzerinde çalışılmıştır. -Oluşturulan nihai formülasyon üzerinde mikrobiyal analiz, dermotolojik, antimikrobiyal koruyucu etkinlik ve fizikokimyasal testler yapıldıktan sonra alınan olumlu sonuçlarla in vitro anti-pigmentasyon çalışmaları yapılmıştır
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çalışması sonrasında elde edilen tetrazol türevi ve bu türevin kozmetik ürüne uyarlanması bilimsel ve ticari olarak bir ilktir. Elde edilen sonuçlar üzerinden formülasyonun koruma altına alınması ve sonrasında endüstriyel uygulamaya geçilmesi ürünün ticari geleceği için ve sektöre güçlü bir ürün kazandırmak için önemlidir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Bu çalışma 13.Uluslararası Kozmetik kimyası üretimi ve standardizasyonu Kongresinde sözlü sunum olarak sunulmuştur.

  Tarih: 


  İmza: