T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.06.02.997
2  Projenin Adı :   DÜZCE İLİNDE İLKOKULLARIN İÇ VE DIŞ ORTAMLARINDAKİ TOZ ÖRNEKLERİNDE ESER ELEMENT, PAH VE PCB DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE SAĞLIK RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Projesi (ÇYDAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Zehra Bozkurt
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   zehrabozkurt@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. Fatih Taşpınar
 Dr.Öğr. Üyesi Seda Aslan Kılavuz
 Yüksek Lisans Öğrencisi Aslı Tekli
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.07.2019
  29.07.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   22.860,14
13  Toplam Harcama :   22.124,54
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   PAH ve PCB analizleri proje araştırmacılarından Dr. Öğr. Üyesi Seda Aslan ve yüksek lisans öğrencisi Aslı Tekli tarafından Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında gerçekleştirildi.
16  Projenin Amacı:  Düzce’deki ilkokullardan alınan solunabilir tozlardaki PAH, PCB ve element kirliliğinin boyutları ve bölge genelindeki dağılımın belirlenmesi, Tozlardaki PAH, PCB ve element kaynaklarının tanımlanması, İlkokul çocukları için solunabilir tozdaki PAH, PCB ve element içeriğinden kaynaklanan sağlık risklerinin ortaya konulması.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışma ülkemiz ve uluslararası literatür açısından önemli bir veri kaynağı olacaktır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışmada elde edilen sağlık riski verileri, ilkokul çağındaki çocukların çöken tozdan kaynaklı organik kirleticilerin ve eser elementlerin bir kısmına maruziyetini ortaya koyması bakımından oldukça önemlidir. Kentsel planlamada okulların yerleşim yerlerinin belirlenmesinde bu çalışmadan elde edilen veriler yol gösterici olacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yayın yapılmadı.

  Tarih: 


  İmza: