T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.01.1150
2  Projenin Adı :   Selülolitik Bakteri İzolasyonu ve Selülaz Enzimin Karakterizasyonu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   serpilugras@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Hatice Elif IŞIK BİÇEN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2021
  6.01.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.909,16
13  Toplam Harcama :   12.098,09
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   BULUNMAMAKTADIR
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   BULUNMAMAKTADIR.
16  Projenin Amacı:  Selülaz enzimlerinin, gıda endüstrisinden ziraat endüstrisine, tekstil endüstrisinden kâğıt endüstrisine, ilaç endüstrisinden, kimya endüstrisine kadar geniş bir uygulama alanına sahip olduğu yapılan birçok çalışma ile ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma, böylesi geniş bir sektörel kullanıma sahip mevcut selülaz enzimlerine bir yenisini ekleyebilmek amacıyla tasarlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmanın sonuçları Selülolitik Bakteri İzolasyonu ve Selülaz Enzimin Kısmi Karakterizasyonu BAŞLIĞI İLE 12. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresinde (2022) tam metin bildiri olarak sunulmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışma sonucunda topraktan Bacillus cereus izolasyonu yapılmış ve karakterize edilmiştir. Aynı zamanda karakterize edilen bakterinin iyi bir selülaz enzimi üreticisi de olduğu belirlenmiştir. Enzimin sıcaklığa toleranslı olması endüstriyel kullanım açısından önem taşıyabileceği düşünülmektedir. Gelecek çalışmalarda, enzim üretim ortamının selülotik tarım atıkları olarak tasarlanması ve bu sayede yüksek substrat afinitesine sahip olduğu tespit edilen enzimin düşük maliyet ile elde edilerek çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılabilme potansiyelinin ortaya çıkarılması oldukça önem taşımaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Bu çalışmanın sonuçları Selülolitik Bakteri İzolasyonu ve Selülaz Enzimin Kısmi Karakterizasyonu BAŞLIĞI İLE 12. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresinde (2022) tam metin bildiri olarak sunulmuştur.

  Tarih: 


  İmza: