T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.07.06.1110
2  Projenin Adı :   Yağ/Yağ Asidi İçeren Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Sema ALLI
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   semaalli@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Hilal KAPAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.09.2022
9  Proje Süresi :   24
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   12.710,50
13  Toplam Harcama :   12.518,62
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı, literatürde olmayan yeni türde ve özellikte hidrofobik graft kopolimerlerin sentezlenerek fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesidir. Bu yeni graft kopolimerler, polimerik hint yağı makrobaşlatıcısı kullanılarak tersiyer bütil akrilat ve kaprolakton monomerlerinin polimerizasyonları ile gerçekleştirilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Bu proje çalışmasında, hint yağı, polimerik hint yağı elde etmek için oda sıcaklığında güneş ışığı altında havaya maruz bırakıldı. Polimerik hint yağı hem peroksit gruplarına hem de hidroksil gruplarına sahip olduğu için, serbest radikal polimerizasyonu ve halka açılma polimerizasyonun da kullanılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında, polimerik hint yağı ve tersiyer bütil akrilat monomeri serbest radikal polimerizasyon yöntemi ile yeni graft kopolimerleri elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında, polimerik hint yağıve kaprolakton monomeri, kalay (II) etil-hekzanoat varlığında reaksiyona sokularak halka açılma polimerizasyonu yöntemi ile yeni graft kopolimerleri elde edilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise serbest radikal polimerizasyonu ve halka açılma polimerizasyonu aynı anda kullanarak, yeni üç bloklu graft kopolimerleri sentezlendi. Elde edilen bütün graft kopolimerler, nükleer manyetik rezanans (1H NMR), jel geçirgenlik kromotografisi (GPC), termogravimetrik analiz (TGA) and diferansiyel taramalı kromotografi (DSC) teknikleri ile karakterize edildi.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu proje çalışmasında, yeni biyobozunur graft kopolimerler sentezlendi. Biyobozunur graft kopolimerler sentezi için polimerik hint yağı makrobaşlatıcı, tersiyer bütil akrilat monomeri ve kaprolakton gibi biyobozunur olan monomer kullanıldı.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  S. ALLI ve H. KAPAN, “Yeni Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu”, V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık, TÜRKİYE, 2020, ss. 193-200.

  Tarih: 


  İmza: