T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.05.03.1134
2  Projenin Adı :   EPDM Kauçuk Formülasyonlarında Yağ/Yağ Asitlerinin Kullanılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç.Dr. Abdulkadir Allı
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   abdulkadiralli@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Ali Yazgan
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.11.2020
  23.11.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.494,95
13  Toplam Harcama :   9.700,78
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer) bazlı kauçuk karışımlarında kullanılan petrol kökenli (bazlı) parafinik yağlara alternatif olarak yenilenebilir kaynaklı 4 farklı bitkisel yağ ve bu bitkisel yağların kullanılmasıdır. Otoksidasyon yapılan yağların peroksit değerleri ölçülerek, elde edilen kauçuk numuneleri ile yapılan disk ve plakalar üzerinden Rheometre, Kopma mukavemeti, Kopma uzaması, Kalıcı deformasyon, Çapraz bağ yoğunluğu, Mooney scorch, Sertlik, Mooney viskozite, Yoğunluk testlerinin yapılması.
17  Projenin Çıktıları:  EPDM kauçuk karışımında kullanılan değişkenler Fındık yağı, Ayçiçek yağı, Mısır yağı ve Keten yağıdır. Diğer girdiler sabit tutularak karışım oluşturuldu. Hamur plaka ve vulkanize olmuş diskler üzerinden Mooney viskozite, Mooney scorch, Rheometre, Yoğunluk, Kalıcı deformasyon, Çekme-Kopma testi, Yırtılma, Sertlik ve TGA testleri yapılmıştır. Test sonuçları karşılaştırması referans yağ olan parafinik yağa göre değerlendirildi.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  -Kullanılan bitkisel yağların 15-45 ve 90 gün sonundaki otoksidasyonu ile peroksit oranları düzenli olarak artış göstermiştir. -Hamur plakası üzerinden yapılan tes sonuçlarına göre, viskoziteyi artırdığı, scorch zamanını artırdığı görüldü. -Plaka ve disk üzerinden yapılan test sonuçlarına göre, yoğunluk değeri referans yağ ile benzerlik göstermiştir. Reometre sonuçları ile Mh değerinde referans yağa göre 16 numune yağlar (9 ila 5) değerlerindedir. Çapraz bağlanmanın parafinik yağa göre çok altında gerçekleştiği ve kalıcı deformasyon,çekmekopma, yırtılma ve sertlik sonuçlarına olumsuz etki sağladığı görüldü. -TGA sonuçlarında bitkisel yağların 400 0C’nin üzerinde uçuculuğu olduğu görüldü. Kompresyon presi ile yapılan pişmede operasyon sıcaklığını 150 0C da tutulmuştur
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Hazırlık aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: