T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.01.01.1033
2  Projenin Adı :   Bitkisel Özlü Kremlerde Doğal Koruyucu Olarak Propolis Kullanımı
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Nisa SİPAHİ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   nisasipahi@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. HAYDAR GÖKSU
 Dr.Öğr. Üyesi EMEL ÇALIŞKAN
 Öğr. Gör. TUĞBA TÜRKEN AKÇAY
 Öğr. Gör. NESLİHAN ŞİRİN
 Öğr. Gör. GÜLŞAH AYDIN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   20.11.2019
  20.11.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.304,81
13  Toplam Harcama :   19.915,92
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" konulu proje çalışması kapsamında, Düzce Üniversitesi, çevre ve sağlık teknolojilerinde ihtisaslaşması amacı ile pilot üniversite olarak seçilmiştir. Bu kapsamda sağlık alanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında bölgenin öncüsü olmak hedeflenmiştir. Bölge halkı bu alana hizmet edecek tıbbi ve aromatik bitki, mantar ve arı ürünleri yetiştiriciliği konusunda bilinçlendirilerek yönlendirilmektedir. Üniversitemiz Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Düzce bölgesinde yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitki, mantar ve arı ürünleri kullanılarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına hizmet edecek takviye edici gıdaların üretimi ve geliştirilmesi, bitkisel kozmetik ürünlerinin üretimi ve içeriklerinin tamamen doğal ürünlerden oluşacak şekilde optimizasyonu gerçekleştirilmektedir. Yürütülen çalışmaların bir kısmı BAP Projesi kapsamında sürdürülmektedir. 2019.01.01.1033 nolu mevcut projede bölgede doğal olarak yetişen ve özel olarak yetiştirilen bitkiler kullanılarak elde edilen kremlerinin içeriğinde yer alan ticari koruyucu maddenin yerini alabilecek doğal ürünler araştırılmıştır. Dagem faaliyetleri kapsamında elde edilen propolisin bunun için oldukça uygun bir alternatif olduğu bilinmektedir. Proje kapsamında propolisin uygun ekstresi hazırlanarak su bazlı krem formülasyonlarında kullanılacak yeterli miktarı ve dağılımı optimize edilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  • Proje ile krem formülasyonlarında kullanılan maddelerin Düzce yöresinde yetişen doğal ürünlerden faydalanılarak oluşturulması gerçekleştirilmiş ve bu durum bölgesel kalkınma çalışmalarına önemli bir katkı sağlamıştır. • Elde edilen krem formülasyonlarında kullanılan ürünlerden yağlar ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında Düzce bölgesinde yetiştirilen bitkilerin yağlarıdır. • Yapılan formülasyon çalışmaları ile üretilen bitkisel kremler için Sağlık Bakanlığının istediği temel testler Akredite Laboratuvarlarda yaptırılmıştır. • Krem formülasyonlarına koruyucu olarak propolisin dahil edilmesi ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında bölgede üretimi gerçekleştirilen arı ürünlerinin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine katkı sağlamış olacaktır. • Yeni formülasyonla bölgede propolis yetiştiriciliği ile ilgilenen halkın ürünlerine yeni bir satış pazarı oluşturulmuştur. • PEG400 kullanılarak hem su bazlı kremlerde propolisin çözünme sorunu ortadan kaldırılmış hem de ekstra kıvamlaştırıcı katkı maddesine olan ihtiyaç giderilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Projemiz çıktıları ile üniversitemizin çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşma sürecine bir katkıda bulunulmuş ve ürün geliştirme çalışmalarının devamlılığını sağlanmıştır. Projemiz ihtisaslaşma sürecinde üretilen bitkiler ve arı ürünleri kullanılarak ekonomik değeri yüksek olan doğal bitkisel krem formülasyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Geliştirilen ürünlerin içerikleri bölgesel kalkınma çalışmaları kapsamında üretilen ürünlerden seçilerek bu ürünlerin katma değerli ürüne dönüştürülmesi için yeni kapılar açılmıştır. Böylece Düzce bölgesinde yetiştirilen bitkiler ve arı ürünleri katma değerli ürüne çevrilmiş olacak ve pazarda talep oranı arttırılacaktır. Bu durumda söz konusu ürünlerin yetiştiriciliğini yapan bölge halkının kalkınmasına büyük katkı sağlanarak ihtisaslaşma projesi amacına ulaştırılmış olacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  • Proje çıktıları 7-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da “3. International Cosmetic Congress” de poster bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri ile ilgili kabul yazısı ve özet ekte sunulmuştur. (Ek 4)

  Tarih: 


  İmza: