T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.06.03.1205
2  Projenin Adı :   Antireflektif (AR) Kaplamaların Fotovoltaik (PV) Uygulamalardaki Performans ve Durabilitesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Sibel YILMAZ EKİNCİ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sibelyilmaz@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi SEDA SANCAKLI ATUN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   12
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   6.148,56
13  Toplam Harcama :   2.862,71
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Loughborough Universitesi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Loughborough Üniversitesi kaplama malzemelerini bize ücretsiz olarak yollamıştır.
16  Projenin Amacı:  Güneş modüllerinin ön camından yansıma modül verimliliğinde %4'un uzerinde bir düşüşe yol açan optik kayba neden olur. Çok katmanlı geniş bant AR kaplamalar uygulandığında daha geniş bir dalga boyunda yansıma kayıpları azaltılabilir. Bu projenin amacı bu kaplamaların performans ve dayanıklılığını test etmektir. PV panellerin performansının ve ömrünün iyileşmesi cam ve modül üreticileri tarafından bu kaplamaların benimsenmeleri ile daha yaygın kullanımı sağlanacaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Darbelı DC ile hazırlanan bu kaplamalar 4 katmanlı SiO2/ZrO2 (Kaplama A), 4 katmanlı SiO2/ITO (Kaplama B) ve 6 katmanlı SiO2/ZrO2'dir (Kaplama C). Kaplama A ve C nin Kaplama B ye kıyasla daha dayanıklı olduğu gözlenmiştir. Sonuçlar daha agresif aşındırıcıların veya daha yüksek yüklerin kullanılmasının daha fazla yüzey hasarına veya yüzey pürüzlülüğünün artmasına neden olduğunu göstermiştir. Lineer aşınma direnci testinden sonra tüm kaplamalar için WAR değerinin arttığı bildirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar Kaplama A ve C'nin ITO'dan daha fazla çizilmeye dayanıklı olan ZrO2 içerdikleri için Kaplama B'ye kıyasla daha yuksek aşınma direncine sahip oldukları test ve analizler ile doğrulanmıştır. Bununla birlikte çok katmanlı AR kaplamalarının tümü aşınma hasarına karşı savumasız olan tek katmanlı sol-jel AR kaplamalarından daha esnek ve çizilmeye karşı daha dayanıklıdır. Bunda darbeli DC magnetron püskürtme yöntemi ile kaplamaların hazırlanmasının da etkisi büyüktür. Bu cihazın en önemli artıları sağlam ve pürüzsüz kaplamalar meydana getirebilmesidir. Tezin sonraki deney aşamasında sadece aşınma testi değil dış ortamda tğm hava koşullarına 7/24 maruz bırakılan kaplamaların incelenmesiydi. Elimizdeki kısıtlı sayıda kaplama ile yapılan analizler kaplamaların hava koşullarına 5 ay boyunca iyi bir direnç gösterdiği görülmektedir. PV panellerin ömrünün 20-25 sene civarı olduğu düşünüldüğünde bu kaplamaların da uzun ömürlü olması gerekmektedir. Bu çalışmada 5 ay süre ile ciddi bir aşınma görğlmemesi pozitif bir sonuçtur fakat dış ortam koşullarına daha uzun süreler bırakılıp uzun vadede kaplamanın üzerindeki etkileri incelenmelidir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktılarının uygulamaya aktarılabilmesi için daha dayanıklı kaplamalar yapılması gerekmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  1 adet yuksek lisans tezi

  Tarih: 


  İmza: