T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.06.02.1051
2  Projenin Adı :   Alanin tarama mutagenez tekniği ile Thermomicrobium roseum Alanin dehidrogenaz enziminin alfa-keto asitlerden yapay amino asitlerin üretilmesinde fonksiyonel amino asit pozisyonlarının belirlenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç Dr. Fatih Aktaş
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   fatihaktas@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. BARIŞ BİNAY
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   24.12.2019
  24.12.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.995,00
13  Toplam Harcama :   24.555,80
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Proje kapsamındaki deneyler için projede Araştırmacı olarak görev alan Doç. Dr. Barış Binay'ın çalıştığı Gebze Teknik Üniveristesi ile işbirliği yapılmışır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Gebze Teknik Üniversitesi Laboratuvarlarındaki cihazlardan deneylerin yapılmasında destek alınmıştır.
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı, Ile94, Asn120, Arg259 ve His312 aminoasitlerinin TrAlaDH’ın Alanini indirgemesi üzerine etkilerinin alanin tarama mutagenez yöntemi ile belirlenmesidir. Projenin hedefi, Alanin indirgeme endüstriyel uygulamalarında kullanılabilecek AlaDH enzimlerinin yeniden tasarlanmasına katkı sunmaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Gerçekleşen projede, Thermomicrobium roseum’de bulunan Alanin dehidrogenaz aktif bölgesinde bulunan; substrat bağlanmasında ve yönlendirmesinde etkili olabileceği öngörülen Ile94, Asn120, Arg259 ve His312 pozisyonlarının etkisi, alanin tarama mutagenezi ile susturulmuştur. Bu mutasyonların TrAlaDH’nin L-Alanin’i indirgeme aktivitelerine olan etkisi belirlenmiştir. Elde edilen mutant enzimlerden Asn120, Arg259 ve His312 mutasyonlarının L-Alanine karşı aktivite göstermemesi, bu pozisyonların substratın enzime bağlanmasında sorumlu ya da enzimin aktif yapısının oluşmasında kritik bölgelerde olabileceği fikrini oluşturmaktadır. Kesin olarak Ile94, Asn120, Arg259 ve His312 pozisyonlarında yer alan amino asitlerin yan zincirleri TrAlaDH'ın aktivitesi için gerekli olduğu bu proje ile ortaya konmuştur. Ancak bu gerekliliğin ne şekilde sağlandığının anlaşılması için detaylandırılıp güçlendirilmesi için moleküler dinamik simülasyon ya da yapısal deneysel çalışmaların yapılması önemlidir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Elde edilen sonuçlar, seçilen pozisyonların TrAlaDH’nin L-Alanini indirgeme aktivitesini sağlamada kritik olduklarını göstermektedir. Verimli protein mühendisliği çalışmaları için fonksiyonel amino asit pozisyonlarının seçilimi son derece önemlidir. Alanin dehidrogenazın katalitik bölgesini oluşturan pozisyonların korunmuş olduğu göz önüne alınırsa, elde edilen sonuçların, gelecekte Alanin dehidrogenazların L-Alanini indirgeme aktivitesini arttırmaya yönelik yapılacak protein mühendisliği çalışmalarına katkısı çok büyük olacaktır. Bu çalışmada enzimatik sentezde kullanılabilecek, ticari patente dönüşebilecek, katalitik verimi yüksek, ısıl kararlılığı olan Alanin Dehidrogenaz enziminin tanımlanması çalışmaları yapılmıştır. Birçok araştırma alanında kullanılan Alanin Dehidrogenaz enziminin ülkemizde üretimi ve satışı bulunmamaktadır. Projede çalışılan enzim ile ilgili ileri karakterizasyon ve optimizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, yurt dışından ithal olarak temini sağlanan bu enzimin üretilmesi ve patentlenerek piyasa koşullarına uygun ticari bir ürün haline dönüştürülmesiyle bu alandaki açıklık kapatılmış olacaktır..
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Projeden elde edilen sonuçlar ile derlenen çalışma, II. Uluslararası Enzim ve Biyoproses Günleri – EBDays2020 Kongresinde sözlü sunum olarak sunulmuştur. Projedeki çalışmalardan elde edilen bilimsel bulgular hesapsal modelleme çalışmaları ile desteklenerek SCI indeksli bir dergide yayınlanması planlanmaktadır.

  Tarih: 


  İmza: