T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.11.01.1145
2  Projenin Adı :   Düzce İlinde Yetiştirilen, GETAT Uygulamalarında Kullanılan Melissa officinalis Uçucu Yağının Antiproliferatif Potansiyelinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   pinarrasgele@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Öğr. Gör. PINAR AĞYAR YOLDAŞ
 Öğr. Gör. NİSA SİPAHİ
 Yüksek Lisans Öğrencisi HİLAL UÇAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.11.2020
  23.11.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   25.000,00
13  Toplam Harcama :   9.903,36
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Düzce Üniversitesi’nin “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında Düzce yöresinde bulunan çiftçilerin ürettiği Melissa officinalis tıbbi bitki örneklerinden elde edilen uçucu yağların antiproliferatif potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  - Melissa officinalis uçucu yağının 4417-6229 µg/mL arasındaki konsantrasyonları meme kanseri hücrelerini inhibe ederken sağlıklı hücrelerde toksisite göstermemektedir. Bu sonuçta oldukça değerli olup ileriki in-vivo çalışmalar için yol gösterici niteliktedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  -Elde edilen sonuçlar, Düzce ilinde yetiştirilmiş olan Melissa officinalis türüne ait olduğu için yöreye ait bir değerin tıbbi özellikleri kanıta dayalı olarak literatüre kazandırılmıştır. -Ayrıca elde edilen veriler doğrultusunda, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında yağın kullanımı için bilimsel veri sağlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın hazırlanmış, dergiye gönderilmiş, değerlendirme aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: