T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.03.1041
2  Projenin Adı :   Memede fokal asimetrik dansite alanlarında lezyon saptanmasında tomosentezin tanıya katkısı
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Derya Güçlü
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   deryaguclu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi Derya Güçlü
 Doç.Dr. Elif Nisa Ünlü
 Prof.Dr. Ömer Önbaş
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   20.11.2019
  20.12.2021
9  Proje Süresi :   25
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   1.600.190,00
13  Toplam Harcama :   1.409.832,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   'Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri' tarafından desteklenmiştir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Bu proje ile mamografik incelemelerde fokal asimetrik dansite saptanan ve ek tetkik gerektiren olgularda tomosentezin tanıya katkısını araştırmak amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışma, mamografik incelemelerde saptanan asimetrik meme dansitelerinde tomosentezin lezyon karakterizasyonunda başarılı olduğunu göstermektedir. Tomosentez, ek tetkik ihtiyacını ve hasta geri çağrılmasını azaltan etkili bir yöntemdir. Günlük rutinde kullanımının meme lezyonlarının doğru değerlendirilmesinde oldukça faydalı olduğu anlaşılmaktadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışma mamografik incelemeler ile morfolojisi değerlendirilemeyen ve ek tetkik gerektiren fokal asimetrik dansitelerde tomosentezin tanısal önemini vurgulamaktadır. Tomosentez, son dekatta kullanımı giderek artan ve parankime süperpoze lezyonlarda yaşanabilecek tanı güçlüklerini çözebilecek görece yeni bir tekniktir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  'Sağlık Bilimlerinde Değer' dergisi tarafından kabul edilmiş olup henüz yayınlanma aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: