T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.11.05.980
2  Projenin Adı :   Amerikan Beyaz Kelebeğinin Biyolojik Mücadelesinde Faydalı Böcek Üretimi ve Etkinliğinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Emine AYDIN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   emineaydin@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. SEVCAN ÖZTEMİZ
 Dr.Öğr. Üyesi HÜLYA TORUN
 Arş.Gör. ŞÜKRAN YAYLA
 Arş.Gör. İBRAHİM CİNER
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.06.2019
  28.06.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   23.995,30
13  Toplam Harcama :   22.580,71
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Proje Kapsamında işbiriliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   BAP desteği dışında destek alınmamıştır
16  Projenin Amacı:  Düzce’de fındık üretimini tehdit eden Amerikan beyazkelebeği, Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) popülasyonunun baskı altına alınmasında biyolojik mücadele uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmiş olup, faydalı böceğin üretimi, salımı ve depolanması ile biyolojik mücadelenin kolay uygulanabilir ve sürdürülebilir olması amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Faydalı böcek Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 25±1°C sıcaklık, %65±10 orantılı neme ayarlı uzun gün aydınlatmalı (16:8) böcek üretim odasında Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) yumurtaları üzerinde üretilmiştir. H. cunea’nın kışlayan pupalarından çıkan birinci döl ergin popülasyonu ışık tuzağı kullanılarak takip edilmiştir. Zararlının ovipozisyon başlangıcında ilk yumurta paketinin görüldüğü Haziran ayından itibaren laboratuvarda hazırlanan salım kartları dekar başına homojen 2-3 salım çantacığı olacak şekilde fındık bahçelerine salım yapılmıştır.Genel parazitlenme oranının %65-70 oranında değiştiği tespit edilmiştir. Zararlının diğer döllerine karşı da salım yapılarak haziran-ağustos ayları arasında toplamda 130 adet salım kartları ile yumurta parazitoidi, başta ilimizin ve bölgemizin en önemli tarımsal ürünlerinden olan fındıkta H. cunea kontrolü için kullanılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  -Çalışmadan elde edilen bilimsel veriler Batı Karadeniz Bölgesi ve bu bölgede yer alan Düzce ili için ilk olma özelliği taşımaktadır. - Fındıkta bilinçli ve çevre dostu uygulamaların yapılması ile kimyasal mücadelenin olumsuzlukları giderilerek, ilaçlama sayısı azaltılmış ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmıştır. - Bu çalışmada elde edilen sonuçlar Düzce ili fındık yetiştiriciliğinde sorun olan H. cunea’ya karşı gelecekte yapılacak biyolojik mücadele çalışmalarına ışık tutması açısından önemlidir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında henüz yayın yapılmamıştır

  Tarih: 


  İmza: