T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.11.02.1118
2  Projenin Adı :   Düzce İlinde Tıbbi Bitki Üretiminde Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Bazı Malç Materyallerinin Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Zübeyde Filiz ARSLAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   filizarslan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Burak BAYKAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.01.2022
9  Proje Süresi :   16
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.915,06
13  Toplam Harcama :   7.763,88
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş yoktur.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Herhangi bir kuruluş ile işbirliği yapılarak destek alınmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Tarım ve orman alanlarındaki önemli bitkisel atıklardan fındık zürufu, mısır sapı, buğday samanı, çeltik kavuzu, talaş ve orman artıklarının Anadolu adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) tarlasındaki yabancı otlara etkisini belirlemektir.
17  Projenin Çıktıları:  Yürütülen çalışmadan elde edilen tüm bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, yabancı otların kontrolünde en etkili malç materyallerinin talaş, mısır sapı, buğday samanı ve fındık zürufu olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda tüm malç uygulamalarının yabancı otları %50-85 arasında baskı altına aldığı belirlenmiştir. Uygulamalar etki bakımından talaş (%85), mısır sapı (%80), buğday samanı (%80), fındık zürufu (%75), çeltik kavuzu (%60) ve orman artıkları (%50) şeklinde sıralanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Tıbbi bitki üretim alanlarındaki yabancı ot mücadelesi için talaş, mısır sapı, buğday samanı ve fındık zürufu materyallerinin malç olarak kullanımı önerilmektedir. Bu materyallerden özellikle bölgenin en önemli tarımsal atığı olan ve ticari değeri olmayan fındık zürufu hasat artığı olarak sorun teşkil etmektedir. Bu tarımsal atığın malç olarak kullanımı, yabancı ot kontrolü dışında, çevrenin korunması açısından da önem arz etmektedir. Fındık zürufu başta olmak üzere, ekonomik ve üreticilerin yaşadıkları bölge itibariyle kolay temin edebilecekleri materyallerin tarımsal alanlarda malç olarak kullanımı teşvik edilmelidir. Bitkisel malç materyallerinin tıbbi üretim alanlarındaki yabancı otlara etkisini konusunda daha uzun sürede gerçekleştirilebilecek kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yürütülecek daha kapsamlı çalışmalardan elde edilecek bulgularla, üreticilerin mevcut sorunlarına yönelik kimyasal mücadeleye alternatif bazı çözümler getirilebileceği düşünülmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yüksek lisans öğrencisinin (Yılmaz Burak BAYKAN) eğitimine devam etmemesi nedeniyle, proje kapsamında herhangi bir yayın yapılamamıştır.

  Tarih: 


  İmza: