T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.04.03.1108
2  Projenin Adı :   İdiyopatik Parkinson hastalarında Subjektif Uyku Kalitesi ve Serum Ghrelin Seviyeleriyle Olan İlişkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Yıldız Değirmenci
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   yildizdegirmenci@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. ALPER AZİZ HÜDAİ AYASLI
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.09.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   4.320,00
13  Toplam Harcama :   2.548,80
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   DÜBAP
16  Projenin Amacı:  Çalışmamızda serum açlık ghrelin seviyeleri ile Parkinson hastalarında sübjektif uyku kalitesi arasındaki ilişkisi ortaya konacaktır. Bu proje ile serum açlık ghrelini ile Parkinson hastalığındaki uyku bozuklukları arasındaki ilişkinin açlık serum ghrelin düzeyleri ile olası korelasyonu ve hastalık evresiyle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Prospektif olarak yürüttüğümüz İdyopatik Parkinson hastalarında sübjektif uyku kalitesi ve açlık serum ghrelin seviyesi ile olan ilişkisini değerlendirdiğimiz çalışmamızda Serum açlık ghrelin seviyesi ile Parkinson hastalarının evreleri ve Parkinson hastalarının uyku kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterilememiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Prospektif olarak yürüttüğümüz İdyopatik Parkinson hastalarında sübjektif uyku kalitesi ve açlık serum ghrelin seviyesi ile olan ilişkisini değerlendirdiğimiz çalışmamızda Parkinson hastalarında uyku kalitesinin bozulduğu ve bunun non motor semptomların şiddeti ve sıklığı ile olan ilişkisi gösterilmiştir. Ancak Serum açlık ghrelin seviyesi ile Parkinson hastalarının evreleri ve Parkinson hastalarının uyku kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterilememiştir. Ghrelinin açlık tokluk gibi durumlardan etkilenen dinamik fizyolojisinden dolayı , Parkinson hastalarında serum açlık ghrelin seviyelerine ek olarak postprandiyal değişik saatlerdeki ghrelin seviyelerinide bakılan ve daha fazla hastanın değerlendirildiği ek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamız yapılacak diğer çalışmalara için basamak olacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yayın yapılmamıştır

  Tarih: 


  İmza: