T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.01.950
2  Projenin Adı :   Kan Kültüründen izole edilen aerobik bakteriler ve antimikrobiyal duyarlıklarının saptanması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Şükrü Öksüz
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sukruoksuz@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. BANU HÜMEYRA KESKİN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.04.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   21.315,00
13  Toplam Harcama :   21.060,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yok
16  Projenin Amacı:  Bakteriyemi olgularından kandan izole edilen bakteri izolatları için Standart Kirby-Bauer disk difüzyon testi ile EUCAST tarafından önerilen RAST'inin karşılaştırlması amaçlanmıçtır
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmamızda standart disk difüzyon testi ile EUCAST tarafından önerilen RAST disk difüzyon testi arasındaki uyum Gram pozitif bakterilerde Gram negatif bakterilere oranla daha düşük bulunmuştur. Ancak sonuçlarımız önerilen yöntemin genellikle sepsis gibi hayati tehdit eden enfeksiyonların tedavisinde hızlı ve güvenilir olduğunu düşündürtmüştür.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışmamızda standart yöntemle karşılaştırdığımız yöntemle antimikrobiyal tedavinin erken başlanmasının antimikrobiyal dirençli türlerin ortaya çıkışını azaltacaktır. Bu yöntemin mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulanmasıyla klinik olarak hem hasta bakımında hem de finansal olarak hasta maliyetinin (erken tedaviye bağlı hastanede kalış süresinin azalması, daha az sayıda antimikrobiyal kullanılması gibi) düşürülmesinde faydası olacağı öngörülmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yok

  Tarih: 


  İmza: