T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.06.08.1334
2  Projenin Adı :   LİF TAKVİYELİ BETONLARDA FARKLI AGREGA VE NANOMATERYALLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Serkan SUBAŞI
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   serkansubasi@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Elif Zengin
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   15.06.2022
  15.06.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.592,22
13  Toplam Harcama :   11.577,62
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Fibrobeton Yapı Elemanları A.Ş.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Tez çalışmasına ayni destek ve laboratuvar olanaklarının kullandırılmasına destek sağlamıştır.
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı; ülkemizde üretim yan ürünü olarak ortaya çıkan olivinin, karbon lifinin ve tek duvarlı karbon nanotüpün kullanılarak üretildiği betonların elektriksel özelliklerinin incelenmesidir.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında yapılan bütün deney sonuçları değerlendirildiğinde olivinin, SWCNT ve Karbon lifinin kullanımı ile betonların mekanik, fiziksel ve elektriksel özelliklerinde önemli iyileşmelerin sağlanabileceği, bu malzemelerin uygun oranlardaki kombinasyonu ile elektriksel özellikleri iyileştirilmiş bir iletken beton üretmenin mümkün olduğu görülmüştür
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Betonun elektriksel olarak iletkenliğinin artırılması ile birlikte statik yük dağıtımı, topraklamanın sağlanması, yıldırıma karşı koruma, elektromanyetik girişim koruma, betonarme korozyonuna karşı katodik koruma, radyo frekansı girişim perdelemesi, termoelektrik enerji üretimi, dirençli ısıtma, otopark, araba yolları, kaldırım, otoyol köprüleri ve havaalanı pistlerinin buzunu çözme, elektronik endüstrisinde anti statik döşemeler, trafik algılama ve yapısal sağlığı izleme gibi farklı alanlarda kullanılabileceği düşünülmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Zengin E., Subaşı S., Demir A., “Çimentolu harçlarda olivin atığı kullanılmasının fiziksel ve mekanik özellikler üzerine etkileri” Selçuk 9. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Konya, Türkiye, ss.45-59, 2023.

  Tarih: 


  İmza: