T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2023.04.02.1417
2  Projenin Adı :   Femur fraktürü Oluşturulan Ratlarda “Feniramidol” ve “Diklofenak " Tedavisinin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç.Dr. Zekeriya Okan KARADUMAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   okankaraduman@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. MÜCAHİT ÇELİK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.08.2023
  7.08.2024
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   23.803,00
13  Toplam Harcama :   0,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Diklofenak ve Feniramidol etken maddelerinin kırık iyileşmesi üzerindeki radyolojik, histolojik ve biomekanik etkileri değerlendirilecektir
17  Projenin Çıktıları:  Feniramidol, diklofenak, feniramidol ve diklofenak tedavisinin kontrol grubu ile karşılaştırıldığında kırık iyileşmesi üzerine histolojik incelemede istatistiksel olarak olarak olumsuz ya da pozitif etkisi bulunmamaktadır. Biyomekanik ve radyolojik açıdan gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmiştir. Kontrol grubu radyoloji sonuçları istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur. Diklofenak grubu biyomekanik sonuçları istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Feniramidol, diklofenak, feniramidol ve diklofenak tedavisinin kontrol grubu ile karşılaştırıldığında kırık iyileşmesi üzerine histolojik incelemede istatistiksel olarak olarak olumsuz ya da pozitif etkisi bulunmamaktadır. Biyomekanik ve radyolojik açıdan gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmiştir. Kontrol grubu radyoloji sonuçları istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur. Diklofenak grubu biyomekanik sonuçları istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: