T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.06.03.1038
2  Projenin Adı :   Denim Kumaşlardaki Hataların Teşhisi İçin Yeni ve Özgün Bir Sistemin Geliştirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Uğur HASIRCI
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ugurhasirci@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi Fürkan AKAR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   20.11.2019
  20.12.2021
9  Proje Süresi :   25
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   120.000,00
13  Toplam Harcama :   120.000,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı, operatör marifetiyle çıplak gözle yapılan kumaş hata teşhisi ve sınıflandırılması işleminin yazılım-donanım kombinasyonuyla gerçekleştirilmesidir.
17  Projenin Çıktıları:  Proje çıktısı, manuel olarak yapılan hata tespiti işleminin otomize edilmesidir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktılarının ürüne dönüştürülmesi çalışmaları devam etmektedir
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayınlar hazırlanmaktadır

  Tarih: 


  İmza: