T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.05.01.1044
2  Projenin Adı :   ANADOLU ARI ZEHRİNİN KİMYASAL İÇERİĞİ VE STANDARDİZASYONU
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   meralkekecoglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi MERT DÖNMEZ
 Doktora Öğrencisi TUĞÇE ÇAPRAZLI
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   24.12.2019
  24.12.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.999,60
13  Toplam Harcama :   24.932,81
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   YOK
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   YOK
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmanın amacı farklı bitki florası ve klimatik koşullara sahip olan Türkiye’nin 7 coğrafik bölgesinde Anadolu bal arısı ırkı (A. m. anatoliaca)’ından toplanan AZ bileşimindeki kalitatif ve kantitatif varyasyonların belirlenmesidir.
17  Projenin Çıktıları:  Anadolu arı ırkı (Apis mellifera anatoliaca) tarafından toplanan arı zehri ile ilgili çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ilk olma niteliği taşımaktadır. Anadolu bal arısı zehrinin kimyasal içeriği ve diğerlerinden farklılıkları ortaya konuldu.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Anadolu bal arısı zehri ile ilgili literatür açığı kapatıldı. Ticari olarak kozmetik ve sağlık sektöründe kullanılacak bal arısı zehrinin içerik standartları belirlendi.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Çalışma sonucunda 1 adet araştırma makalesi hazırlandı.

  Tarih: 


  İmza: