T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.07.03.927
2  Projenin Adı :   Üstel ve Termostatik Kontrollü Yük Modellerinin Güç Sisteminde Gerilim Kararlılığı Üzerindeki Etkileri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ugurguvenc@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.02.2019
  28.05.2019
9  Proje Süresi :   3
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   1.750,00
13  Toplam Harcama :   1.423,40
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :  
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :  
16  Projenin Amacı: 
17  Projenin Çıktıları: 
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması: 
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar: 

  Tarih: 


  İmza: