T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.08.03.1294
2  Projenin Adı :   Türkiye’ de faaliyet gösteren bankaların sürdürülebilirlik faaliyetlerinin incelenmesine yönelik bir araştırma
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. ÖZNUR BOZKURT
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   oznurbozkurt@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.03.2022
  23.03.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   1.457,76
13  Toplam Harcama :   1.455,70
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   DÜBAP dışında destek sağlanan kuruluş bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Bankacılık sektöründeki sürdürülebilirlik çalışmalarını incelemek.
17  Projenin Çıktıları:  Proje sonucunda Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalında hazırlanan tez çalışması tamamlanmış ve bu tezden yayın üretilmesi aşamasına geçilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Tez YÖK tezde yayına açılacaktır. Tezin araştırma alanından elde ettiği veriler yaygınlaştırılacaktır. Bu amaçla proje kapsamında yayın yapılacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz tamamlanmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: