T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2023.14.01.1432
2  Projenin Adı :   Quantification of some metallic content of Aronia melanocarpa L. plant with ICP-OES
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi ÜZEYİR DOĞAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   uzeyirdogan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   17.10.2023
  17.12.2023
9  Proje Süresi :   2
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   2.500,00
13  Toplam Harcama :   2.500,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :  
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :  
16  Projenin Amacı: 
17  Projenin Çıktıları: 
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması: 
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar: 

  Tarih: 


  İmza: