T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.02.02.1152
2  Projenin Adı :   Acer Negundo L. ve Acer Pseudoplatanus L. Türlerinde Kuraklık ve UV-B Streslerinin Bazı Anatomik ve Morfolojik Karakterler Üzerine Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   semsettinkulac@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi Hatice ÇOBANOĞLU
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2021
  6.01.2023
9  Proje Süresi :   24
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   20.977,96
13  Toplam Harcama :   20.275,78
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapan kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği yapan kuruluş desteği bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  İki farklı fidan türü kullanılarak; Acer negundo (Dişbudak Yapraklı Akçaağaç) ve Acer pseudoplatanus (Dağ Akçaağacı) fidanlarında UV-B radyasyonu ve kuraklık stresine karşı bitkilerdeki anatomik, morfolojik ve fizyolojik karakterlerin tepkisi araştırılarak, akçaağaçlarda meydana gelen değişiklikler belirlenmeye çalışılmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bir adet Doktora Tezi elde edilmiştir. Diğer yayın süreçleri devam etmektedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bir adet Doktora Tezi yapılmıştır. Uygulamaya aktarılacak bir sonuç bulunmamaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Bir adet Doktora Tezi yapılmıştır. Diğer yayın süreçleri devam etmektedir.

  Tarih: 


  İmza: