T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.03.1196
2  Projenin Adı :   Çocukluk çağı epilepsilerinde barsak mikrobiyotasının etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Sevim Türay
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sevimturay@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. EDA KAYABAŞI
 Arş.Gör.Dr. Gözde Kahraman
 Doç.Dr. Şengül Cangür
 Diğer Ömer Faruk Çetiner
 Prof.Dr. CİHADİYE ELİF ÖZTÜRK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.990,00
13  Toplam Harcama :   24.000,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bu çalışma, Düzce Üniversitesi BAP - : 2021.04.03.1196 numaralı Bilimsel Araştırma Projesiyle desteklenmiştir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   PROJE BÜTÇESİ : 24.990TL
16  Projenin Amacı:  Çocukluk çağı epilepsisinin patogenezinde bağırsak-beyin ekseninin aktivitesini araştırmak ve bu bağlamda yeni stratejilerin belirlenmesine yardımcı olabilecek biyobelirteçleri tanımlamak.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmada yer alan İki grup arasında farklılık gösteren bakteri çeşitlerinin (Megamonas ve Coriobacteria gibi) epileptik hastaların tanı ve takibinde faydalı biyobelirteçler olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca, epilepsi tedavi protokollerine ek olarak, öbiyotik mikrobiyotanın restorasyonunun tedavi başarısını artırabileceğini öngörüyoruz. Bazı bakterilerin yüksek varlığının ve diğerlerinin yokluğunun epilepsi etiyolojisinde önemli bir faktör olabileceği sonucuna varıyoruz.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışmamız sonucunda epileptik hastaların tedavi protokollerinde beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesinin öbiyotik mikrobiyotanın restorasyonu için faydalı olabileceği düşünülmüştür. Diğer yandan mikrobiyota analizinin yaygınlaşması ile epilepsi ile ilişkili çeşitli bakteriler biyobelirteç olarak tanımlanarak tanı ve hasta takibinde kullanılabilir. Epilepsi ve mikrobiyota arasındaki ilişkinin yeni çalışmalarla aydınlatılması büyük önem taşımaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Türay S, Cangür Ş, Kahraman G, Kayabaşı E, Çetiner ÖF, Aydın B, Öztürk CE. Can the Gut Microbiota Serve as a Guide to the Diagnosis and Treatment of Childhood Epilepsy? Pediatr Neurol. 2023 Aug;145:11-21. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2023.04.006. Epub 2023 Apr 14. PMID: 37245274.

  Tarih: 


  İmza: