T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.06.06.1366
2  Projenin Adı :   KRİYOJENİK GGG 40 DÖKME DEMİRİN FREZELENMESİNDE KESME PAREMETRELERİNİN, DENEYSEL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   gurcansamtas@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi EMRE CAN İNAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.11.2022
  7.11.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.537,60
13  Toplam Harcama :   14.537,60
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bu proje, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Bu proje, hizmet alınları (4731.80 TL) ve tüketime yönelik mal ve malzeme alımları (9805.80 TL) kalemleriyle desteklenmiştir.
16  Projenin Amacı:  Bu proje kapsamında özelikle imalat sektöründe sıkça kullanılan GGG40 malzemesinin işlenebilirlik performansı ve kriyojenik işlem sonrası yapısal değişiklikleri yönünden incelenmiştir. Ayrıca proje kapsamında alınan kesici uçların da bir kısmına kriyojenik işlem uygulanmış, bu işlem sonrası kesici uçların da performansları incelenmiştir. Ayrıca kesme bölgesinden termal kamera ile alınan görüntüler ile, kesme parametrelerinin sıcaklığa olan etkilerinin de incelenmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu proje kapsamında, İmalat Mühendisliği alanında bir adet Yüksek Lisans Tezi ve bir adet de uluslararası bildiri çıkartılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje sonucunda ortaya çıkartılan Yüksek lisans Tezi hem akademik literatüre, hem de talaşlı imalat sektörüne katkı sağlayacaktır. Ayrıca proje kapsamında çıkartılan uluslararası bildiri ile akademik literatüre katkı sağlamaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında 1 adet uluslararası bildiri yapılmıştır.

  Tarih: 


  İmza: