T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.05.02.1121
2  Projenin Adı :   Mikro ve nano parçacık katkılı sıvı kristal kompozit yapıların morfolojik, elektro-optik ve dielektrik özelliklerinin incelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   oguzkoysal@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. Gülsüm KOCAKÜLAH
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.09.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.903,90
13  Toplam Harcama :   22.219,40
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi
16  Projenin Amacı:  Bu projede, mikro ve nano parçacık katkılı sıvı kristal kompozit yapıların oluşturulması ve bu kompozit yapıların morfolojik, elektro-optik ve dielektrik özelliklerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi amaçlanmıştır. Kompozit yapıların üretiminde kolesterik sıvı kristal yapısı kullanılmıştır. Katkı malzemesi olarak ise mikro ve nano parçacık özelliğine sahip azo boya ve kuantum nokta yapıları tercih edilmiştir. Deneysel çalışmaların sonucunda, azo boya ve kuantum nokta katkılı kolesterik sıvı kristal kompozit yapılarının üretimi gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan kompozit yapıların elektro-optik ve dielektrik özellikleri geniş bir frekans aralığında incelenmiştir. Morfolojik yapı analizleri ise polarize optik mikroskop kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, azo boya ve kuantum nokta katkılı kolesterik sıvı kristal kompozit yapılarının akıllı pencere sistemi uygulamalarında ışık açıp/kapatıcı cihaz olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmada, nematik sıvı kristal ve kiral katkı maddesinin bir araya getirilmesi ile kolesterik sıvı kristal yapı oluşturulmuştur. Daha sonra, oluşturulan kolesterik sıvı kristal yapıya azo boya ve kuantum nokta yapıları eklenmiş ve yeni kompozitler elde edilmiştir. Üretilen azo boya ve kuantum nokta katkılı kolesterik sıvı kristal kompozit yapıların morfolojik, elektro-optik ve dielektrik özellikleri incelenmiştir. Sonuçlar; kolesterik sıvı kristal, azo boya ve kuantum nokta kullanılarak oluşturulan kompozit yapıların, hem akıllı pencere sistemi uygulamalarında ışık açıp/kapatıcı cihaz olarak hem de diğer sıvı kristal tabanlı cihaz uygulamalarında elektro-optik ve dielektrik özellikleri değiştirebilen alternatif malzemeler olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışmada üretimi gerçekleştirilen azo boya ve kuantum nokta katkılı kolesterik sıvı kristal kompozit yapıların morfolojik, elektro-optik ve dielektrik karakterizasyonu sonucu elde edilen veriler, bu malzemelerin akıllı pencere sistemi uygulamalarında ışık açıp/kapatıcı cihaz olarak kullanılabilecek alternatif malzemeler olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, azo boya ve kuantum nokta katkılı kolesterik sıvı kristal kompozit yapıların sıvı kristal tabanlı diğer elektro-optik cihaz uygulamalarında da kullanılabileceğini göstermekte ve bu konuda araştırma yapan bilim insanlarına yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu proje kapsamında 2 adet uluslararası makalemiz kabul edilmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  [1] G. Kocakülah and O. Köysal, Electro-optical and dielectric response of quantum dot-doped cholesteric liquid crystal composites, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 33: 5489–5500 (2022). [2] G. Kocakülah and O. Köysal, Electro Optical, Dielectric and Morphological Properties of a Cholesteric Liquid Crystal Light Shutter: The Influence of Azo Dye and Quantum Dot Nanoparticles, Journal of Electronic Materials 51: 6864–6876 (2022).

  Tarih: 


  İmza: