T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.26.04.1085
2  Projenin Adı :   2-Etilhekzil Esterlerinin Yeni Geliştirilen Yöntemle Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, Yağlayıcılık Özelliklerinin İncelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Haydar Göksu
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   haydargoksu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Emine Demir
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   8.05.2020
  8.05.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.971,84
13  Toplam Harcama :   11.558,81
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   3S Mühendislik
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  2-etilhekzil alkol ve bazı karboksilik asit türevleri kullanılarak PdAlO(OH) NPs etkisinde ve ısıl şartlarda 2-etilhekzil 4-(dimetilamino)benzoat, 2-etilhekzil salisilat, 2-etilhekzil benzoat, 2-etilhekzil 4-metoksi sinnamat gibi ester türevleri elde edilmesi ve bu ürünlerin metal işlem sıvılarında kullanılmasıdır.
17  Projenin Çıktıları:  2-etilhekzil 4-(dimetilamino)benzoat, 2-etilhekzil salisilat, 2-etilhekzil benzoat, 2-etilhekzil 4-metoksi sinnamat sentezi yapılmıştır Ürünler NMR ve IR ile analiz edilmiştir. Asit numarası, sabunlaşma sayısı, viskozite testi ve yağlayıcılık testi yapılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Elde edilen ester ürünlerinin sanayide, metal işlem sıvılarında yağlayıcı olarak kullanılması muhtemeldir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  roje kapsamında uluslararsı bir kongre olan 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020)'de 1 sözel sunum ve 1 tam metin yayınlanmıştır.

  Tarih: 


  İmza: