T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.02.1208
2  Projenin Adı :   İskemik priapizm modelinde hiperbarik oksijen tedavisinin iskemi reperfüzyon hasarına etkileri :Deneysel çalışma
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi ALPASLAN YÜKSEL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   alpaslanyuksel@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. AHMET YILDIRIM BALIK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   11.055,18
13  Toplam Harcama :   7.396,76
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi Bap desteği ile yapılmıştır.
16  Projenin Amacı:  Priapizm seksüel uyarı ve orgazm olmadan 4 saati aşkın devam eden kısmi ya da tam ereksiyon halidir. İskemik priapism ; kavernozal kan akımının hiç olmaması veya çok az olması ile beraber hipoksi ,hiperkapni ve asidoz ile karakterize bir durumdur. Priapizmin süresi uzadıkça penil dokuda kalıcı hasar ve buna bağlı olarak cinsel fonksiyon ve sertleşme bozuklukları oluşma ihtimali artar.İskemik priapizm süreci yaşayan bir hasta intermittant(tekrarlayan ) priapizm için risk altındadır. Hiperbarik oksijen tedavisi ,son yıllarda popülerliği ve kullanılma alanları giderek artan ve yara iyileşmesi ,doku rejenerasyonu üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterimiş bir tedavi yöntemidir.Literatürde bir çok İskemi reperfüzyon modelinde hiperbarik oksijen tedavisi kullanılmış olup yararlı olduğuna dair sonuçlar elde edilmiştir.Literatürde birkaç vaka sunumunda Priapizmde hiperbarik oksijen tedavisi kullanılmış olup yararlı sonuçlar elde edilmiştir ancak bu konuda yeterli veri ve yayın bulunmamaktadır.Literatürde hayvanlarda deneysel olarak priapizm modeli oluşturulup hiperbarik oksijen tedavisinin uygulandığı hiçbir çalışma yoktur. Bu çalışmada amacımız ratlarda iskemik priapism modeli oluşturarak hiperbarik oksijen tedavisinin histopatolojik ve biyokimyasal parametreldeki etkisini gözlemlemek ve priapizm hastalığında bir tedavi alternatifi olarak etkilerini araştırmaktır
17  Projenin Çıktıları:  Tezin çıktısı ekte verilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışmamızın bulgularına bakıldığında hem biyokimyasal hem de histopatolojik değerlendirme sonucunda hiçbir parametrede HBO tedavisinin iskemi reperfüzyon hasarını arttırmadığı saptanmıştır.Bu da HBO tedavisinin hem priapizm modellerinde hem de diğer iskemi reperfüzyon hasarı modellerinde güvenli olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Priapizm hastalığında HBO tedavisinin etkisinin biyokimyasal, histolojik veya sitogenetik düzeyde çalışmamızda olmayan daha farklı mekanizmalarla da araştırılması; bulgularımızın klinik olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi için gelecekte daha fazla sayıda denek ve grup içeren deneysel çalışmalar, prospektif randomize klinik çalışmalar ve doku ya da hücre düzeyindeki diğer çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Tezin yayınlanması için çalışmalar devam etmektedir.

  Tarih: 


  İmza: